Ga naar de homepage

Hier leest u de voorwaarden voor het plaatsen van kabelgoottegels.

 • De kosten voor de aanleg van de kabelgoot zijn voor rekening van de aanvrager. De kosten zijn opgebouwd uit aanschafkosten tegels en uitvoering. De lengte van de kabelgoot in de openbare ruimte is bepalend voor de aanlegkosten. De lengte van de kabelgoot wordt telkens met 30 cm (lengte van een tegel) opgebouwd. Er worden geen legeskosten in rekening gebracht. 
Kostenopbouw 2022
Aankoop kabelgoottegel € 57,60 per element (incl. BTW)
Aanlegkosten 1 uur straatploeg€ 104,58 (incl. BTW)

De kosten worden na aanleg in rekening gebracht.

 • De situatie met daarop de woning, trottoir en openbare parkeerplaats met geplande kabelgoot dient door middel van een foto te worden weergegeven.
 • Het trottoir waarin de kabelgoot gelegd wordt, grenst rechtstreeks aan de openbaar toegankelijke parkeerplaats of rijbaan, waar het toegestaan is om te parkeren. Het is niet toegestaan dat de kabel door een plantsoen en/of over de rijbaan wordt gelegd.
 • Per adres wordt niet meer dan één toestemming verleend voor de aanleg van de kabelgoot.
 • Een kabelgoot geeft geen exclusief recht op een parkeerplaats. De parkeerplaats blijft dus openbaar en voor iedereen bruikbaar. Hierdoor blijft het parkeren in de straat ‘flexibel’ en blijft de parkeercapaciteit gelijk. Geadviseerd wordt om, over het op deze plaats laden van uw auto, afspraken te maken met uw buren. Dit om ergernis te voorkomen.
 • De gebruiker van de kabelgoot stemt in met en houdt zich aan de volgende regels:
  • Veilig gebruik van de voorziening.
  • De oplaadkabel dient in zijn geheel in de kabelgoot te liggen.
  • Over lengte van de kabel moet op eigen terrein of onder het eigen voertuig opgeborgen worden.
  • Bij gebruik van de kabelgoot dient men een goedgekeurde stroomkabel, die speciaal ontwikkeld is voor het laden van elektrisch of hybride voertuigen, te gebruiken. De kabel dient in een goede staat te zijn.
  • Het is niet toegestaan de stroomkabel over de verharding naar de overzijde van de rijbaan te leggen.
  • De gebruiker is verantwoordelijk voor het zuiver houden van de kabelgoot.
  • De oplaadkabel dient na gebruik verwijderd te worden en op eigen terrein of in eigen voertuig opgeborgen te worden.
  • Het oplaadpunt staat of hangt op eigen terrein.
  • Als niet aan de gebruiksvoorwaarden wordt voldaan is de gemeente gerechtigd op kosten van de aanvrager de kabelgoot te verwijderen.
 • De gemeente zorgt voor het vakkundig aanleggen en het in stand houden van een veilige verharding en kabelgoot.
 • De kabelgoot blijft eigendom van de gemeente. Bij wijzigingen in vervoersmiddel of bijvoorbeeld verhuizing kan de gemeente kiezen om de kabelgoot op te nemen of in de openbare ruimte te laten liggen. Deze kosten zijn voor de gemeente.