Ga naar de homepage

U kunt uw rijbewijs online verlengen of u kunt online een categorie uitbreiden. U doet de aanvraag via de website van het RDW. U haalt uw rijbewijs dan al na twee werkdagen op zonder afspraak bij de gemeentelijke informatiebalie in Het Klavier.

Voor digitaal verlengen is het van belang dat u staat ingeschreven in de gemeente Loon op Zand. Het is niet mogelijk uw eerste rijbewijs digitaal aan te vragen. Voor het digitaal verlengen van uw rijbewijs heeft u een geactiveerde DigiD app met een eenmalige identiteitscheck nodig. Hiervoor heeft u een Android smartphone met NFC-lezer (Android versie 4.4 of hoger) of een iPhone (model 7 of hoger met IOS13) nodig.

Accordion item is ingeklapt
  • U laat een digitale pasfoto maken bij een fotograaf die erkend is door de RDW. In Kaatsheuvel zijn Primera en fotograaf Bardie een erkende fotograaf. 
  • De fotograaf stuurt uw digitale pasfoto samen met uw rijbewijsnummer en uw digitale handtekening ter controle naar de RDW. U moet hierbij uw e-mailadres opgeven.
  • De RDW controleert de foto en uw handtekening.
  • U krijgt van de RDW een e-mail met de bevestiging dat uw foto is goedgekeurd en dat u online uw rijbewijs kunt aanvragen.
  • Ga naar de website van de RDW, log in met DigiD en verleng online uw rijbewijs
  • U betaalt online via IDEAL
  • Haal uw nieuwe rijbewijs na 2 werkdagen op bij de gemeentelijke informatiebalie in Het Klavier tijdens de openingstijden. Een afspraak is hiervoor niet nodig. Neem bij het ophalen uw oude rijbewijs mee.
  • Let op! U moet een aangevraagd rijbewijs binnen 3 maanden afhalen, anders wordt deze vernietigd.
  • Instructievideo digitaal aanvragen rijbewijs

Accordion item is ingeklapt

De kosten voor het verlengen van uw rijbewijs vindt u op de pagina leges en tarieven, onder het kopje Paspoort, rijbewijs en uittreksels. Naast deze kosten betaalt u bij de fotograaf nog extra kosten voor de pasfoto en het verwerken van de handtekening.