Ga naar de homepage

U kunt uw rijbewijs online verlengen of u kunt online een categorie uitbreiden. Dit is snel en makkelijk! U doet de aanvraag via de website van het RDW. U haalt uw rijbewijs dan al na twee werkdagen op zonder afspraak bij de gemeentelijke informatiebalie in Het Klavier.

Voor digitaal verlengen is het van belang dat u staat ingeschreven in de gemeente Loon op Zand. Het is niet mogelijk uw eerste rijbewijs digitaal aan te vragen. Voor het digitaal verlengen van uw rijbewijs heeft u een geactiveerde DigiD app met een eenmalige identiteitscheck nodig. In dit filmpje ziet u hoe u de identiteitscheck aan uw DigiD app toevoegt.

Accordion item is ingeklapt
 • U laat een digitale pasfoto maken bij een fotograaf die erkend is door de RDW. In Kaatsheuvel zijn Primera en fotograaf Bardie een erkende fotograaf. 
 • De fotograaf stuurt uw digitale pasfoto samen met uw rijbewijsnummer en uw digitale handtekening ter controle naar de RDW. U moet hierbij uw e-mailadres opgeven.
 • De RDW controleert de foto en uw handtekening.
 • U krijgt van de RDW een e-mail met de bevestiging dat uw foto is goedgekeurd en dat u online uw rijbewijs kunt aanvragen.
 • Ga naar de website van de RDW, log in met DigiD (tweestapsverificatie) en verleng online uw rijbewijs
 • U betaalt online via IDEAL
 • Haal uw nieuwe rijbewijs na 2 werkdagen op bij de gemeentelijke informatiebalie in Het Klavier tijdens de openingstijden. Een afspraak is hiervoor niet nodig. Neem bij het ophalen uw oude rijbewijs mee.
 • Let op! U moet een aangevraagd rijbewijs binnen 3 maanden afhalen, anders wordt deze vernietigd.
 • Instructievideo digitaal aanvragen rijbewijs

Accordion item is ingeklapt

De kosten voor het verlengen van uw rijbewijs vindt u op de pagina leges en tarieven, onder het kopje Paspoort, rijbewijs en uittreksels. Naast deze kosten betaalt u bij de fotograaf nog extra kosten voor de pasfoto en het verwerken van de handtekening.

Accordion item is ingeklapt

Vraagt u liever uw rijbewijs aan op het gemeentehuis, dat kan! Klik dan op de knop hieronder.

Rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis

 

Let op!

Uw nieuwe rijbewijs heeft vanaf 1 juli 2023 een extra functie. U kunt hiermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Daarom ontvangt u na het ophalen van uw rijbewijs bij de gemeentebalie binnen 5 dagen een brief van DigiD met daarin een pincode. Met deze code kunt u de inlogfunctie van uw rijbewijs activeren. Dit is niet verplicht. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl.

Bent u het rijbewijs kwijt? Dan moet u de inlogfunctie blokkeren. Daarvoor neemt u contact op met de DigiD helpdesk.

Accordion item is ingeklapt

U doet aangifte bij de gemeentebalie van uw gestolen of vermiste Nederlandse rijbewijs. U hoeft geen aangifte meer te doen bij de politie. Vanaf dat moment is uw document ongeldig. Het document kan dan niet meer gebruikt worden.

Via de website van het RWD kunt u online een vermissing of diefstal van het rijbewijs doorgeven. 

Accordion item is ingeklapt

Een medische keuring is verplicht voordat u een rijbewijs aanvraagt, als u:

 • 75 jaar of ouder bent.
 • Een medische beperking hebt.
 • Een rijbewijs aanvraagt voor vrachtauto of bus (rijbewijs C, D, CE en/of DE).
 • Voor meer informatie kijk op www.rdw.nl.

Waar kan ik een gezondheidsverklaring kopen?

Ga naar Mijn CBR voor het online kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring of bij een CBR-locatie. Kijk op de website van het CBR voor een actueel overzicht van de CBR-locaties

Zonder afspraak bij het gemeentehuis

U een kunt een papieren gezondheidsverklaring voor 75 jaar en ouder kopen bij de gemeentelijke informatiebalie in Het Klavier tijdens de openingstijden. U kunt alleen met uw pinpas betalen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Accordion item is ingeklapt

Een rijbewijs is in principe 10 jaar geldig. Vanaf uw 65e verjaardag of wanneer u medisch gekeurd moet worden verandert dit:

 • U bent tussen de 65 en 70 jaar, dan wordt uw rijbewijs verlengd tot uw 75ste verjaardag.
 • U bent tussen de 70 en 75 jaar, dan wordt uw rijbewijs met 5 jaar verlengd.
 • U bent 75 jaar of ouder: maximaal 5 jaar (afhankelijk van medische keuring).
 • Bij een verplichting tot medische keuring in geval van ziekte: afhankelijk van keuring.

Accordion item is ingeklapt

Vanaf 1 juli 2015 vervangt het T-rijbewijs het trekkercertificaat. Voor het T-rijbewijs moet u officieel examen doen bij het CBR na het volgen van rijlessen. 

 • Bent u ouder dan 18 en al in het bezit van een rijbewijs B of C? Dan wordt het T-rijbewijs automatisch bijgeschreven bij verlenging van het rijbewijs. Tot die tijd geldt het huidige rijbewijs als geldig bewijs.
 • Nog geen 18 en wel een trekkercertificaat? Dan kunt u dit bij de RDW om laten zetten in een T-rijbewijs. 

Lees hierover alles op de website www.rijbewijs.nl.