Ga naar de homepage

Heeft u trouwplannen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dit kunt u online bij ons regelen. Leg de datum, locatie en voorkeur voor een trouwambtenaar 1 jaar tot 4 weken voor de ceremonie vast. Voor de melding loggen u en uw partner samen in met DigiD.

Accordion item is ingeklapt

U kunt eerst in de agenda kijken welke dagen nog beschikbaar zijn om te trouwen. Daarna doet u de melding en reserveert u tegelijk de datum.

Agenda bekijken

U kunt zien welke data en gemeentelijke trouwlocaties nog beschikbaar zijn. Klik daarvoor op de knop 'Trouwagenda en Melding huwelijk', hieronder. Ook wanneer u een eigen trouwlocatie heeft, kunt u zien of de gewenste datum beschikbaar is. Het is niet nodig hiervoor in te loggen met DigiD. U kunt datum en tijdstip pas reserveren op het moment dat u de melding doet.

Let op: Als u de reservering gaat doen en te vroeg afsluit, blijven datum en tijd een half uur geblokt. Na een half uur komen ze weer vrij voor een reservering. Dit is om dubbele boekingen te voorkomen.  

Melding doen

Na ontvangst van de melding zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Uw melding is pas definitief als u een bevestiging van de gemeente ontvangt. Bij een externe locatie moet de datum eerst bij de betreffende locatie worden vastgelegd, voordat u de melding bij ons doet.

Voor documenten die u nog moet overleggen neemt de gemeente contact met u op.

Trouwagenda en melding huwelijk 

Accordion item is ingeklapt

U kunt eerst in de agenda kijken welke dagen er nog beschikbaar zijn om te registreren. Daarna doet u de melding en reserveert tegelijk de datum.

Agenda bekijken

U kunt zien welke datums en gemeentelijke trouwlocaties nog beschikbaar zijn. Klik daarvoor op de knop 'Trouwagenda en Melding partnerschap', hieronder. Ook wanneer u een eigen locatie heeft, kunt u zien of de gewenste datum beschikbaar is. Het is niet nodig hiervoor in te loggen met DigiD. U kunt datum en tijdstip pas reserveren op het moment dat u de melding doet.

Let op: Als u de reservering gaat doen en te vroeg afsluit, blijven datum en tijd een half uur geblokt. Na een half uur komen ze weer vrij voor een reservering. Dit is om dubbele boekingen te voorkomen.  

Melding doen

Na ontvangst van de melding zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Uw melding is pas definitief als u een bevestiging van de gemeente ontvangt.

Voor documenten die u nog moet overleggen neemt de gemeente contact met u op.

Agenda en melding partnerschap

Accordion item is ingeklapt

Een huwelijk of partnerschap kan alleen plaatsvinden als:

 • U en uw partner niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben (ook niet met een ander persoon).
 • U allebei 18 jaar of ouder bent.
 • U geen bloedverwant van elkaar bent (ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, broers en zusters kunnen geen huwelijk aangaan).
 • U als buitenlander een geldige verblijfstitel heeft.

Accordion item is ingeklapt

De volgende locaties zijn aangewezen als trouwlocatie:

U reserveert eerst uw huwelijk of partnerschap bij één van de aangewezen locaties. Van de trouwlocatie krijgt u een bevestiging. De bevestiging van de trouwlocatie wordt later door de gemeente opgevraagd.

U kunt ook kiezen voor een eigen locatie. Dit werkt als volgt:

 • U neemt eerst contact op met de eigen locatie om een reservering te maken.
 • Vul hierna de Verklaring  eigen locatie Loon op Zand samen met de locatiebeheerder/eigenaar in.
 • Bij de melding voorgenomen huwelijk of partnerschap moet u deze verklaring uploaden.
 • Binnen 4 weken ontvangt u een bevestiging van de gemeente. Bij twijfel kan de gemeente de locatie controleren of aan alle voorwaarden zoals genoemd in de verklaring wordt voldaan. Hieraan zijn extra kosten verbonden.
 • U reserveert dus op 2 plaatsen de datum en u betaalt vooraf 2 facturen (de huur van de locatie en de huwelijksvoltrekking door de gemeente).

Accordion item is ingeklapt

Maak alvast kennis met onze trouwambtenaren

Accordion item is ingeklapt
 • Gratis trouwen op maandag om 9:00 uur of om 09:30 uur;
 • Het duurt ongeveer 15 minuten;
 • Alleen het bruidspaar en de getuigen zijn aanwezig;
 • Het huwelijk vindt plaats in een spreekkamer in het gemeentehuis.
 • Gratis ceremonies zijn alleen mogelijk als één van de partners inwoner is van de gemeente Loon op Zand. 

Accordion item is ingeklapt
 • U kunt op vrijdag om 09.00, 09.30 of 10.00 uur een administratief huwelijk of geregistreerd partnerschap laten voltrekken. De ceremonie vindt plaats in een overlegruimte in Het Klavier in Kaatsheuvel.

 • Een administratieve ceremonie is een korte ceremonie van maximaal 15 minuten zonder toespraak.
 • Er zijn maximaal 10 personen aanwezig.
 • U heeft geen keuze welke trouwambtenaar de ceremonie uitvoert.
 • In de digitale melding kiest u bij locatie voor Administratief Huwelijk/Partnerschap en bij ambtenaar voor de tegel : Administratief huwelijk.

Accordion item is ingeklapt

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, mag u de achternaam van uw partner gebruiken. Het gaat hierbij om dagelijks gebruik van de achternaam van uw partner. U kunt die naam (laten) registreren bij uw gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP).

Bij de digitale melding kunnen inwoners van gemeente Loon op Zand dit direct doorgeven, maar woont u elders dan moet u dit doorgeven bij uw eigen woongemeente.

Het recht op naamgebruik staat open voor iedereen, los van nationaliteit. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit en wilt u weten of uw naam door het huwelijk/partnerschap verandert, dan is het advies om tijdig contact op te nemen met uw eigen ambassade of consulaat.

Accordion item is ingeklapt
 • Omzetting gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u of uw partner ingeschreven staat. 
 • U verschijnt samen en ondertekent in elkaars bijzijn de akte;
 • Voor de procedure geldt geen vaste termijn;
 • Voor een omzetting gelden dezelfde tarieven als voor een huwelijk;
 • Wonen u en uw geregistreerd partner in het buitenland? En heeft 1 van u de Nederlandse nationaliteit? Dan regelt afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag uw omzetting;
 • Bel met de gemeente om de datum voor de omzetting vast te leggen.

Accordion item is ingeklapt
 • Bent u in het buitenland geboren, getrouwd, gescheiden of heeft u in het buitenland gewoond? Dan kost het soms veel tijd om documenten op te vragen.
 • Documenten uit het buitenland moeten gelegaliseerd zijn.
 • Soms moet u een beëdigde vertaling aanleveren.
 • De medewerkers van de burgerlijke stand kunnen u informeren welke documenten u nodig heeft, neem contact op met de gemeente.
 • Meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Accordion item is ingeklapt

Alle kosten voor trouwen vindt u op de pagina leges en tarieven, onder het kopje Geboorte, trouwen en overlijden.