Ga naar de homepage

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u eerst in ondertrouw (melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap). Lees hieronder hoe u trouwen of registreren van een partnerschap in het gemeentehuis of op een andere locatie regelt. De datum van uw huwelijk/partnerschapsregistratie dient u uiterlijk 6 weken van tevoren met ons bespreken.

Accordion item is ingeklapt
 • Ondanks de coronacrisis kan uw huwelijk of geregistreerd partnerschap doorgaan. Wel in aangepaste vorm. 
 • Tijdens de huwelijksceremonie geldt een maximum aantal van 20 personen.
   
 • Alleen op deze manier kunnen wij het mogelijk maken dat iedereen de juiste gepaste afstand van elkaar houdt. Dit geldt voor zowel de trouwzaal als op de buitenlocaties.
   
 • Het bruidspaar en de aanwezigen mogen geen klachten hebben. Dit betekent dat u, uw getuigen, de fotograaf en uw gasten niet mogen hoesten, niet verkouden mogen zijn en geen koorts mogen hebben.
 • Er worden geen handen geschud en uw gasten feliciteren u op afstand.
 • Tijdens de ceremonie blijft iedereen op zijn/haar vaste aangewezen plaats zitten. 
 • Het is niet mogelijk om een orkest/band en dansgroep uit te nodigen om tijdens de ceremonie te spelen/dansen.
 • Bespelen van blaasinstrumenten en/of meezingen is niet toegestaan.

Deze voorwaarden zullen in ieder geval gelden zolang de 1,5 meter afstand regel van kracht is en kunnen veranderen als maatregelen aangescherpt of versoepeld worden. Voor vragen kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0416-289111.

Accordion item is ingeklapt
 • Bel met de gemeente om de datum voor uw trouwdatum/ datum registratie partnerschap vast te leggen: 0416 - 289111
 • U ontvangt per post:
  • bevestiging van de trouwdatum/ datum registratie partnerschap
  • meldingsformulieren voor ondertrouw
 • Stuur de meldingsformulieren ingevuld, voorzien van bijlagen en ondertekend naar de gemeente: postbus 7, 5170 AA in Kaatsheuvel

Accordion item is ingeklapt
 • Bel met de locatie waar uw wilt trouwen / partnerschap registeren
 • De locatie meldt bij de gemeente uw trouwdatum/ datum registratie partnerschap
 • U ontvangt per post:
  • bevestiging van de trouwdatum/ datum registratie partnerschap
  • meldingsformulieren voor ondertrouw
 • Stuur de meldingsformulieren ingevuld, voorzien van bijlagen en ondertekend naar de gemeente: postbus 7, 5170 AA in Kaatsheuvel

Accordion item is ingeklapt
  • Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u eerst in ondertrouw (melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap)
  • Bel met de gemeente om de datum voor uw trouwdatum/ datum registratie partnerschap vast te leggen: 0416 - 289111
  • U ontvangt per post:
   • bevestiging van de trouwdatum/ datum registratie partnerschap
   • meldingsformulieren voor ondertrouw 
  • Stuur de meldingsformulieren ingevuld, voorzien van een kopie geldig legitimatiebewijs van u beiden en een kopie legitimatiebewijs van uw getuigen (minimaal 2, maximaal 4)  ondertekend naar de gemeente: postbus 7, 5170 AA in Kaatsheuvel

  Voorwaarden

  • De meldingsformulieren moeten  minstens 2 weken voor het huwelijk of de partnerschapsregistratie door de gemeente zijn ontvangen en zijn 1 jaar geldig
  • Na ontvangst van de  meldingsformulieren zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet
  •  Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog document overleggen, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. Bel hiervoor met de gemeente via 0416 - 289111.

  Accordion item is ingeklapt

  Raadszaal in Het Klavier, Kaatsheuvel

  DagTijdPrijs
  Maandag - vrijdag 08.00 - 16:00 uur€ 482,43
  Zaterdag/zon en feestdagen € 688,35

  Buitenlocaties

  DagTijdPrijs
  Maandag - vrijdag 08:00 - 17:00 uur€ 482,43
  Maandag - vrijdagna 17:00 uur€ 688,35
  Zaterdagtot 17:00 uur € 688,35

  Overige kosten
    
  ProductPrijs
  Trouwboekje€ 28,52
  Trouwboekje Leder € 57,05
   
  Getuigen van de gemeente - per getuige€ 35,56
  Externe trouwambtenaar€ 115,00
  Annuleren huwelijk of partnerschap€ 53,84

  Accordion item is ingeklapt
  • u kunt gratis trouwen op dinsdag om 9:00 uur en om 09:30 uur
  • duur ongeveer 15 minuten
  • alleen het bruidspaar en de getuigen zijn aanwezig
  • het huwelijk vindt plaats in een spreekkamer in het gemeentehuis

  Accordion item is ingeklapt
  • U mag zelf kiezen wie de ceremonie uitvoert
  • Als U voorkeur heeft voor een trouwambtenaar geeft U dit binnen 2 weken door na het ontvangen van de meldingsformulieren
  • De gemeente heeft Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (BABS) die de huwelijken en geregistreerd partnerschappen voltrekken
  • U mag ook zelf een trouwambtenaar meenemen (bel ons voor de voorwaarden)

  De trouwambtenaren van gemeente Loon op Zand stellen zich graag aan u voor: download het PDF-bestand.

  Accordion item is ingeklapt

  Een huwelijk of partnerschap kan alleen plaatsvinden als:

  • U niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, en uw aanstaande partner evenmin
  • U allebei 18 jaar of ouder bent
  • U geen bloedverwant van elkaar bent (ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, broers en zusters kunnen geen huwelijk aangaan)\
  • U als buitenlander een geldige verblijfstitel heeft

  Accordion item is ingeklapt
  • Omzetting gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u of uw partner ingeschreven staat
  • U verschijnt zelf en ondertekent in elkaars bijzijn de akte
  • Voor de procedure geldt geen vaste termijn
  • Indien de partners een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal) wensen dan zijn hierbij geen getuigen nodig, wel worden er leges in rekening gebracht
  • Voor een omzetting gelden dezelfde tarieven als voor een huwelijk
  • Wonen u en uw geregistreerd partner in het buitenland? En heeft 1 van u de Nederlandse nationaliteit? Dan regelt afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag uw omzetting

  Accordion item is ingeklapt
  • Bent u in het buitenland geboren, getrouwd, gescheiden of heeft u in het buitenland gewoond? Dan kost het soms veel tijd om documenten op te vragen
  • Documenten uit het buitenland moeten gelegaliseerd zijn
  • Soms moet u een beëdigde vertaling aanleveren
  • De medewerkers van de burgerlijke stand kunnen u informeren welke documenten u nodig heeft, neem contact op met de gemeente via 0416 - 289111
  • Meer informatie op www.rijksoverheid.nl