Ga naar de homepage

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u eerst in ondertrouw (melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap). Lees hieronder hoe u trouwen of registreren van een partnerschap in het gemeentehuis of op een andere locatie regelt. De datum van uw huwelijk/partnerschapsregistratie dient u uiterlijk 6 weken van tevoren met ons bespreken.

Vanaf 25 september 2021 zijn er nieuwe versoepelingen voor huwelijken op buitenlocaties.

 • Maximaal aantal personen volgens de geldende coronaregels.
 • Coronatoegangsbewijs is vereist voor horeca- en drinkgelegenheden.

Accordion item is ingeklapt

Het huwelijk vindt plaats in de Raadzaal in Het Klavier in Kaatsheuvel. 

 • Bel met de gemeente om de datum voor uw trouwdatum/ datum registratie partnerschap vast te leggen: 0416 - 289111
 • U ontvangt per post:
  • bevestiging van de trouwdatum/ datum registratie partnerschap
  • meldingsformulieren voor ondertrouw
 • Stuur de meldingsformulieren ingevuld, voorzien van bijlagen en ondertekend naar de gemeente: postbus 7, 5170 AA in Kaatsheuvel

Accordion item is ingeklapt
 • Bel met de locatie waar uw wilt trouwen / partnerschap registeren
 • De locatie meldt bij de gemeente uw trouwdatum/ datum registratie partnerschap
 • U ontvangt per post:
  • bevestiging van de trouwdatum/ datum registratie partnerschap
  • meldingsformulieren voor ondertrouw
 • Stuur de meldingsformulieren ingevuld, voorzien van bijlagen en ondertekend naar de gemeente: postbus 7, 5170 AA in Kaatsheuvel

Buitenlocaties

Vanaf 1 januari 2022 kunt u trouwen/partnerschap registreren op elke locatie in onze gemeente. Vul de verklaring eigen locatie in en mail dit naar trouwen@loonopzand.nl. De eigenaar van de locatie stuurt een bevestiging naar de gemeente van uw huwelijk/partnerschap.

Formulier verklaring eigen locatie. Daarna ontvangt u een bevestiging van de trouwdatum/datum registratie partnerschap en het meldingsformulier.

Accordion item is ingeklapt
 • Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u eerst in ondertrouw (melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap)
 • Bel met de gemeente om de datum voor uw trouwdatum/ datum registratie partnerschap vast te leggen: 0416 - 289111
 • U ontvangt per post:
  • bevestiging van de trouwdatum/ datum registratie partnerschap
  • meldingsformulieren voor ondertrouw 
 • Stuur de meldingsformulieren ingevuld, voorzien van een kopie geldig legitimatiebewijs van u beiden en een kopie legitimatiebewijs van uw getuigen (minimaal 2, maximaal 4)  ondertekend naar de gemeente: postbus 7, 5170 AA in Kaatsheuvel

Voorwaarden

 • De meldingsformulieren moeten  minstens 2 weken voor het huwelijk of de partnerschapsregistratie door de gemeente zijn ontvangen en zijn 1 jaar geldig
 • Na ontvangst van de meldingsformulieren zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet
 • Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog documenten overleggen, zoals óf bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. Bel hiervoor met de gemeente via 0416 - 289111.

Accordion item is ingeklapt

Raadszaal in Het Klavier, Kaatsheuvel

DagTijdPrijs
Maandag - vrijdag 08.00 - 16:00 uur€ 482,43
Zaterdag/zon en feestdagen € 688,35

Buitenlocaties

DagTijdPrijs
Maandag - vrijdag 08:00 - 17:00 uur€ 482,43
Maandag - vrijdagna 17:00 uur€ 688,35
Zaterdagtot 17:00 uur € 688,35

Overige kosten
  
ProductPrijs
Trouwboekje€ 28,52
Trouwboekje Leder € 57,05
 
Getuigen van de gemeente - per getuige€ 35,56
Externe trouwambtenaar€ 115,00
Annuleren huwelijk of partnerschap€ 53,84

Accordion item is ingeklapt
 • U kunt gratis trouwen op dinsdag om 9:00 uur en om 09:30 uur (vanaf 1 januari 2022 op maandag op 09.00 uur en 09.30 uur)
 • Duur ongeveer 15 minuten
 • Alleen het bruidspaar en de getuigen zijn aanwezig
 • Het huwelijk vindt plaats in een spreekkamer in het gemeentehuis

Accordion item is ingeklapt
 • U mag zelf kiezen wie de ceremonie uitvoert
 • Als U voorkeur heeft voor een trouwambtenaar geeft U dit binnen 2 weken door na het ontvangen van de meldingsformulieren
 • De gemeente heeft Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (BABS) die de huwelijken en geregistreerd partnerschappen voltrekken
 • U mag ook zelf een trouwambtenaar meenemen (bel ons voor de voorwaarden)
 • De trouwambtenaren van gemeente Loon op Zand stellen zich graag aan u voor: download het PDF-bestand.

Keuze voor eigen trouwambtenaar vanaf 1 januari 2022

Wilt u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laten sluiten door een familielid, vriend of kennis, een ambtenaar uit een andere gemeente of een zelfstandig trouwambtenaar? Dan moet deze persoon worden aangewezen en/of beëdigd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS). De aanwijzing is voor één huwelijk of geregistreerd partnerschap. Er worden extra kosten berekend voor een eigen trouwambtenaar. Bel hiervoor met de gemeente via 0416 – 289111.

Accordion item is ingeklapt

Een huwelijk of partnerschap kan alleen plaatsvinden als:

 • U niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, en uw aanstaande partner evenmin
 • U allebei 18 jaar of ouder bent
 • U geen bloedverwant van elkaar bent (ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, broers en zusters kunnen geen huwelijk aangaan)
 • U als buitenlander een geldige verblijfstitel heeft

Accordion item is ingeklapt
 • Omzetting gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u of uw partner ingeschreven staat
 • U verschijnt zelf en ondertekent in elkaars bijzijn de akte
 • Voor de procedure geldt geen vaste termijn
 • Indien de partners een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal) wensen dan zijn hierbij geen getuigen nodig, wel worden er leges in rekening gebracht
 • Voor een omzetting gelden dezelfde tarieven als voor een huwelijk
 • Wonen u en uw geregistreerd partner in het buitenland? En heeft 1 van u de Nederlandse nationaliteit? Dan regelt afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag uw omzetting

Accordion item is ingeklapt
 • Bent u in het buitenland geboren, getrouwd, gescheiden of heeft u in het buitenland gewoond? Dan kost het soms veel tijd om documenten op te vragen
 • Documenten uit het buitenland moeten gelegaliseerd zijn
 • Soms moet u een beëdigde vertaling aanleveren
 • De medewerkers van de burgerlijke stand kunnen u informeren welke documenten u nodig heeft, neem contact op met de gemeente via 0416 - 289111
 • Meer informatie op www.rijksoverheid.nl

Accordion item is ingeklapt
 • U kunt op vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur uur een administratief huwelijk of geregistreerd partnerschap laten voltrekken. De ceremonie vindt plaats in een overlegruimte in Het Klavier in Kaatsheuvel
 • Een administratieve ceremonie is een korte ceremonie van maximaal 15 minuten zonder toespraak.
 • Maximaal 10 personen aanwezig
 • U heeft geen keuze wie de ceremonie uitvoert

De kosten bedragen € 180,00.