Ga naar de homepage

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u eerst in ondertrouw (melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap). Lees hieronder hoe u trouwen of registreren van een partnerschap in het gemeentehuis of op een andere locatie regelt. De datum van uw huwelijk/partnerschapsregistratie dient u uiterlijk 6 weken van tevoren met ons bespreken

Accordion item is ingeklapt

Het huwelijk vindt plaats in de Raadzaal in Het Klavier in Kaatsheuvel. 

 • Bel met de gemeente om de datum voor uw trouwdatum/ datum registratie partnerschap vast te leggen: 0416 - 289111
 • U ontvangt per post:
  • bevestiging van de trouwdatum/ datum registratie partnerschap
  • meldingsformulieren voor ondertrouw
 • Stuur de meldingsformulieren ingevuld, voorzien van bijlagen en ondertekend naar de gemeente: postbus 7, 5170 AA in Kaatsheuvel

Accordion item is ingeklapt

Naast de Raadzaal in Het Klavier in Kaatsheuvel is een aantal locaties aangewezen als trouwlocatie. Dit zijn:

Eigen locatie

U reserveert eerst uw huwelijk of partnerschap bij deze locatie. Van de trouwlocatie krijgt u een bevestiging. Deze bevestiging moet u meesturen bij de melding voorgenomen huwelijk of partnerschap.

 • U neemt eerst contact op met uw eigen locatie om een reservering te maken of een optie te nemen
 • Vul hierna het formulier eigen locatie samen met de locatiebeheerder in
 • Bij de melding voorgenomen huwelijk of partnerschap moet u deze verklaring meesturen
 • Binnen 4 weken ontvangt een schriftelijk bevestiging van de gekozen locatie
 • U reserveert dus op 2 plaatsen de datum en u betaalt vooraf 2 facturen (de huur van de locatie en de huwelijksvoltrekking door de gemeente)

 

Accordion item is ingeklapt
 • Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u eerst in ondertrouw (melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap)
 • Bel met de gemeente om de datum voor uw trouwdatum/ datum registratie partnerschap vast te leggen: 0416 - 289111
 • U ontvangt per post:
  • bevestiging van de trouwdatum/ datum registratie partnerschap
  • meldingsformulieren voor ondertrouw 
 • Stuur de meldingsformulieren ingevuld, voorzien van een kopie geldig legitimatiebewijs van u beiden en een kopie legitimatiebewijs van uw getuigen (minimaal 2, maximaal 4)  ondertekend naar de gemeente: postbus 7, 5170 AA in Kaatsheuvel

Voorwaarden

 • De meldingsformulieren moeten  minstens 2 weken voor het huwelijk of de partnerschapsregistratie door de gemeente zijn ontvangen en zijn 1 jaar geldig
 • Na ontvangst van de meldingsformulieren zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet
 • Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog documenten overleggen, zoals óf bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. Bel hiervoor met de gemeente via 0416 - 289111.

Accordion item is ingeklapt

Raadszaal in Het Klavier, Kaatsheuvel

DagTijdPrijs
Maandag09.00 - 09.30Gratis
Maandag tot en met vrijdag08.00 - 16.00 uur€ 489,67
Administratief huwelijk vrijdag 09.00 - 09.30 - 10.00 uur€ 180,00
Zaterdag/zon en feestdagen € 698,68

Buitenlocaties

DagTijdPrijs
Maandag - vrijdag 08:00 - 16:00 uur€ 489,67
Maandag - vrijdagna 16:00 uur€ 698,68
Zaterdagtot 16:00 uur € 698,68
ProductPrijs
Controle trouwelocatie p/u€ 82,00
Trouwboekje€ 28,95
Getuigen van de gemeente - per getuige€ 36,05
Externe trouwambtenaar excl. beediging € 115,00
Externe trouwambtenaar incl. beediging € 215,00
Annuleren huwelijk of partnerschap€ 54,65
Nasporing registers burgerlijke stand / op verzoek doornemen van de BRP per kwartier of gedeelte daarvan€ 17,85

Accordion item is ingeklapt
 • U kunt gratis trouwen op maandag om 9:00 uur en om 09:30 uur. 
 • Duur ongeveer 15 minuten
 • Alleen het bruidspaar en de getuigen zijn aanwezig
 • Het huwelijk vindt plaats in een spreekkamer in het gemeentehuis

Accordion item is ingeklapt
 • U kunt op vrijdag om 09.00, 09.30 en 10.00 uur een administratief huwelijk of geregistreerd partnerschap laten voltrekken. De ceremonie vindt plaats in een overlegruimte in Het Klavier in Kaatsheuvel
 • Een administratieve ceremonie is een korte ceremonie van maximaal 15 minuten zonder toespraak.
 • Maximaal 10 personen aanwezig
 • U heeft geen keuze wie de ceremonie uitvoert

De kosten bedragen € 180,00.

Accordion item is ingeklapt

Maak alvast kennis met onze trouwambtenaren

Accordion item is ingeklapt

Een huwelijk of partnerschap kan alleen plaatsvinden als:

 • U niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, en uw aanstaande partner evenmin
 • U allebei 18 jaar of ouder bent
 • U geen bloedverwant van elkaar bent (ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, broers en zusters kunnen geen huwelijk aangaan)
 • U als buitenlander een geldige verblijfstitel heeft

Accordion item is ingeklapt
 • Omzetting gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u of uw partner ingeschreven staat. De omzetting is in elke gemeente mogelijk
 • U verschijnt zelf en ondertekent in elkaars bijzijn de akte
 • Voor de procedure geldt geen vaste termijn
 • Voor een omzetting gelden dezelfde tarieven als voor een huwelijk
 • Wonen u en uw geregistreerd partner in het buitenland? En heeft 1 van u de Nederlandse nationaliteit? Dan regelt afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag uw omzetting

Accordion item is ingeklapt
 • Bent u in het buitenland geboren, getrouwd, gescheiden of heeft u in het buitenland gewoond? Dan kost het soms veel tijd om documenten op te vragen
 • Documenten uit het buitenland moeten gelegaliseerd zijn
 • Soms moet u een beëdigde vertaling aanleveren
 • De medewerkers van de burgerlijke stand kunnen u informeren welke documenten u nodig heeft, neem contact op met de gemeente via 0416 - 289111
 • Meer informatie op www.rijksoverheid.nl