Ga naar de homepage

Last van zwerfvuil? Losse tegels? Kapotte straatverlichting? Een gevaarlijke tak in een boom? Is uw afvalcontainer defect? Heeft u een initiatief, tip(s) of een compliment? Maak een melding!

Fix het makkelijk met Fixi!

Meldingen en tips over de openbare ruimte geeft u eenvoudig aan ons door via Fixi. U kunt een melding maken door te registreren, in te loggen of u kunt een melding maken zonder account. Maakt u vaker een melding? Download dan de gratis Fixi app op uw smartphone via de Apple Store of Play Store. Uw meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente binnen en foto’s kunnen eenvoudig meegestuurd worden. Vergeet niet uw e-mailadres achter te laten. Dan houden wij u op de hoogte van de voortgang van uw melding.

Accordion item is ingeklapt

U kunt een melding maken over de volgende categorieën:

 • Openbare verlichting, bijvoorbeeld kapotte straatverlichting.
 • Gebouwen
 • Banken, borden, paaltjes etc, bijvoorbeeld een kapot verkeersbord of -paaltje.
 • Dode dieren en ongedierte
 • Groen en bomen. Denk bijvoorbeeld aan achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen of overhangende of losse takken en uitstekende wortels.
 • Honden en uitlaatplaatsen
 • Huishoudelijk afval
 • Defecte afvalcontainer
 • Milieu, bijvoorbeeld geur- of geluidsoverlast van bedrijven of evenementen.
 • Overlast in de wijk
 • Riolering/wateroverlast, bijvoorbeeld een verstopt riool in de grond van de gemeente.
 • Speeltoestellen
 • Verkeersveiligheid en parkeren, bijvoorbeeld een kapot verkeerslicht
 • (On)veiligheid
 • Wegen en fietspaden, bijvoorbeeld een kapot wegdek of losliggende stoeptegel.
 • Zwerf- en dumpafval

Accordion item is ingeklapt

Niet alles meldt u bij de gemeente. Klachten over milieuoverlast, veroorzaakt door bedrijven of bedrijvigheid kunt u melden bij de MilieuKlachtenCentrale.

De MilieuKlachtenCentrale behandelt:

 • Overlast veroorzaakt door bedrijven of industrieterreinen? Denk hierbij aan geur-, geluid-, stof-, licht- of trillingshinder, bodem- of luchtverontreining.
 • Milieuschade veroorzaakt tijdens een incident.
 • Natuurgerelateerde overtredingen (in het kader van de Wet Natuurbescherming) binnen en buiten de bebouwde kom. 

Bel de MilieuKlachtenCentrale op 073-681 28 21 of meld uw klacht digitaal via milieuklachtencentrale.nl.

Overige klachten kunt u melden via Fixi.

Accordion item is ingeklapt
 • Ziet u bijvoorbeeld afvaldumping, wildcrossen, stroperij, verwaarlozing van dieren of illegale hennepteelt? Bel dan met het regionale handhavingsteam Samen Sterk in het Buitengebied (SSiB).
 • Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz, meer informatie). U kunt deze melding maken bij het Crisis Interventie Team (CIT). Het CIT is bereikbaar via 0800-8013. Is er acute dreiging? Bel dan 112. 

Accordion item is ingeklapt

Wij nemen anonieme meldingen van overlast niet in behandeling. U kunt vormen van criminaliteit anoniem en 24 uur per dag melden bij Meld Misdaad Anoniem. Maak online een melding of bel naar naar 0800 – 7000.