Ga naar de homepage

Zelfstandig wonen en leven. Dat wil iedereen. Soms is dit niet meer mogelijk. Wij vragen u te kijken naar oplossingen met hulp uit uw omgeving. Lukt het niet uw ondersteuningsvraag met hulp uit uw omgeving op te lossen? Neem dan contact op met het Zorgloket.

Accordion item is ingeklapt
  • Afhankelijk van uw vraag gaat u in gesprek met het wijkteam of een medewerker van het Zorgloket.
  • U bespreekt gezamenlijk welke oplossingen mogelijk zijn voor uw probleem. De medewerker kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden en sociale netwerk.
  • Wat kunt u zelf oplossen en wat kunnen vrienden, familie, vrijwilligers en begeleiders voor u betekenen? Zijn er voorzieningen beschikbaar waar u gebruik van kunt maken?
  • Natuurlijk mag u iemand meenemen naar dit gesprek. Als u het op prijs stelt, kan de gemeente zorgen voor een onafhankelijk cliĆ«ntondersteuner. 
  • Van het gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u een hulpmiddel korter dan 6 maanden nodig? Dan vergoeden wij  de kosten niet. U kunt dan tijdelijke hulpmiddelen lenen, zoals een looprek of een toiletstoel. Hiervoor kunt u terecht bij www.medipoint.nl

Accordion item is ingeklapt

Zijn er geen of onvoldoende oplossingen in uw eigen omgeving? Of zijn er geen andere voorzieningen waar u gebruik van kunt maken? Dan stelt u samen met een medewerker van het Zorgloket een persoonlijk plan op. Een maatwerkvoorziening kan daar deel van uitmaken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: 

  • Begeleiding bij zelfstandig wonen.
  • Specialistische jeugdhulp.
  • Aanpassingen in de woning.
  • Een rolstoel.

Zorg en voorzieningen kunnen op 2 manieren verstrekt worden. Lees hierover meer op de pagina zorg in natura of persoonsgebonden budget.

Accordion item is ingeklapt

Als u een maatwerkvoorziening krijgt, betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Lees meer op de pagina eigen bijdrage.