Ga naar de homepage

Maatwerkvoorzieningen verstrekt de gemeente op twee manieren: via Zorg in natura of via een Persoonsgebonden budget. U mag kiezen welke manier het beste bij u past. Op deze pagina leest u meer informatie over zorg in natura en een persoonsgebonden budget.

Accordion item is ingeklapt
 • Bij zorg in natura (ZIN) regelen wij de zorg of voorziening waarvoor u in aanmerking komt.
 • Wij hebben 2 leveranciers gecontracteerd voor de voorzieningen: Medipoint en Welzorg.
 • Voorzieningen verstrekken wij in bruikleen.
 • U geeft de voorziening terug als u deze niet meer gebruikt.
 • De kosten voor huur, onderhoud, reparatie en verzekering betalen wij.
 • U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage als u ouder bent dan 18 jaar. Lees hierover meer op pagina eigen bijdrage en ouderbijdrage.

Kenmerken Zorg in natura

 • Wij regelen de zorg of voorziening.
 • Vrijwel geen administratie.
 • Onderhoud, reparatie en aanpassingen van een voorziening betalen wij.

Accordion item is ingeklapt
 • Bij een Persoons Gebonden Budget (PGB) krijgt u een bepaald geldbedrag.
 • Met dit bedrag koopt u zelf de voorziening of zorg in waarvoor u in aanmerking komt.
 • U moet een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen als u ouder bent dan 18 jaar. Lees hierover meer op de pagina eigen bijdrage en ouderbijdrage.

Kenmerken Persoonsgebonden budget

 • Een PGB betekent veel vrijheid, maar ook veel werk en verantwoordelijkheid.
 • U werft personeel en regelt vervanging van personeel.
 • U zoekt een aanbieder voor een voorziening en sluit met de aanbieder een overeenkomst.
 • U zorgt voor het onderhoud, de reparaties en eventuele aanpassingen van de voorziening (bijvoorbeeld een rolstoel, traplift of scootmobiel).
 • U maakt zelf de afspraken.
 • U houdt de administratie bij.
 • U legt zelf verantwoording af.
 • De Sociale verzekeringsbank (SVB) betaalt uw aanbieder www.svb.nl.

Verantwoording afleggen

 • Het PGB dat u niet aan zorg uitgeeft, moet u terugbetalen aan de gemeente.
 • Op verzoek van de gemeente legt u verantwoording af over uw uitgaven.
 • U vult ieder jaar een betalingsoverzicht voor de belastingdienst in. Zo weet de belastingdienst welke zorgverleners door u worden betaald.