Ga naar de homepage

Maakt u gebruik van een maatwerkvoorziening? Maatwerkvoorzieningen verstrekt de gemeente op 2 manieren, via Zorg in natura of via een Persoonsgebonden budget. U mag kiezen welke manier het beste bij u past. Vragen over Zorg in natura of Persoongebonden budget? Neem contact op met het Zorgloket.

Accordion item is ingeklapt
 • Bij zorg in natura (ZIN) regelt de gemeente de zorg of voorziening waarvoor u in aanmerking komt
 • De gemeente heeft 2 leveranciers gecontracteerd voor de voorzieningen: Medipoint en Welzorg 
 • Voorzieningen verstrekt de gemeente in bruikleen
 • U geeft de voorziening terug als u deze niet meer gebruikt
 • De kosten voor huur, onderhoud, reparatie en verzekering zijn voor rekening van de gemeente
 • U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage als u ouder bent dan 18 jaar, lees hierover meer op pagina eigen bijdrage en ouderbijdrage

Kenmerken Zorg in natura

 • Gemeente regelt de zorg of voorziening
 • Vrijwel geen administratie
 • Onderhoud, reparatie en aanpassingen van een voorziening zijn voor de rekening van de gemeente

Accordion item is ingeklapt
 • Bij een Persoons Gebonden Budget (PGB) krijgt u een bepaald geldbedrag
 • Met dit bedrag koopt u zelf de voorziening of zorg in waarvoor u in aanmerking komt
 • U moet een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen als u ouder bent dan 18 jaar, lees hierover meer op de pagina eigen bijdrage en ouderbijdrage

Kenmerken Persoonsgebonden budget

 • Een PGB betekent veel vrijheid, maar ook veel werk en verantwoordelijkheid
 • U werft personeel en regelt vervanging van personeel 
 • U zoekt een aanbieder voor een voorziening en sluit met de aanbieder een overeenkomst
 • U zorgt voor het onderhoud, de reparaties en eventuele aanpassingen van de voorziening (bv. rolstoel, traplift, scootmobiel) 
 • U maakt zelf de afspraken
 • U houdt de administratie bij
 • U legt zelf verantwoording af 
 • De Sociale verzekeringsbank (SVB) betaalt uw aanbieder  www.svb.nl

Verantwoording afleggen

 • Het PGB dat u niet aan zorg uitgeeft, moet u terugbetalen aan de gemeente
 • Op verzoek van de gemeente legt u verantwoording af over uw uitgaven
 • U vult ieder jaar een betalingsoverzicht voor de belastingdienst in. Zo weet de belastingdienst welke zorgverleners door u worden betaald

Accordion item is ingeklapt

Wilt u langskomen? Maak dan telefonisch een afspraak. De contactgegevens en de actuele telefonische bereikbaarheid van het Zorgloket kunt u vinden op de algemene pagina van het Zorgloket.