Ga naar de homepage

Heeft u beperkingen waardoor u niet zelf het huishouden (gedeeltelijk of helemaal) kunt doen? Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp via de gemeente? Neem dan contact op met het Zorgloket van de gemeente.

Na ontvangst van deze melding belt een medewerker van de gemeente u op om een afspraak te maken. Het doel van het gesprek is helder te krijgen welke hulp u nodig heeft. We verkennen daarbij samen hoe dit ingevuld kan worden:

  • Zijn er mensen in uw omgeving die u kunnen helpen?
  • Kunt u de ondersteuning zelf betalen?
  • Is er een regulier aanbod waar u gebruik van kan maken?
  • Voor de problemen waarvoor geen oplossing is bekijken we of er vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) mogelijkheden zijn.

Accordion item is ingeklapt

Soms is het lastig om uit te leggen wat uw vraag of probleem is. Wij raden u daarom aan het gesprek voor te bereiden. Als u het prettig vindt dan kunt u vragen of iemand bij het gesprek aanwezig is. Dat kan iemand zijn die vertrouwd voor u is, zoals een familielid of bekende. Het kan ook iemand zijn die veel van het onderwerp af weet, zoals een ouderenadviseur van de KBO of een cliƫntondersteuner van MEE Brabant Noord.

Accordion item is ingeklapt

Krijgt u begeleiding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan betaalt u hiervan een deel zelf. Dit heet de eigen bijdrage. Lees daar meer over op www.hetcak.nl.

Accordion item is ingeklapt
  • Als er inwonende huisgenoten zijn die deze taken van u over kunnen nemen.
  • Als u al een particuliere hulp heeft.
  • Als u in een Wlz instelling verblijft, zoals een verpleeghuis.
  • Als u nog thuis woont maar wel een Wlz indicatie heeft, komt u meestal ook niet in aanmerking voor hulp via de gemeente.
  • Als de hulp kortdurend nodig is.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u hulp nodig bij het doen van boodschappen, een klus in huis of bij het invullen van een formulier? Kijk dan op www.loonopzand.voorelkaar.nl. Op deze website vindt u het aanbod van hulp die u zelf kunt regelen en waarvoor u geen gemeentelijke regeling nodig heeft. Ook vindt u hier vrijwilligers die u kunnen helpen en kunt u zelf een verzoek voor hulp van een vrijwilliger plaatsen.

Accordion item is ingeklapt