Ga naar de homepage

Uit elkaar gaan is niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Gevoelens van teleurstelling, frustratie, woede en verdriet kunnen bij alle gezinsleden spelen. Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u kinderen? U leest wat u zelf kunt doen en hoe wij u kunnen helpen op deze pagina.

Accordion item is ingeklapt

Als ouders bent u samen verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van uw kind(-eren). Ook wanneer u uit elkaar bent. U bent verplicht hierover goede afspraken te maken. Deze legt u vast in een ouderschapsplan.

Het ouderschapsplan moet met het verzoekschrift tot echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap worden ingediend bij de rechtbank. Het indienen van deze stukken moet altijd met behulp van een advocaat. Als jullie er samen niet uitkomen, kunt u een echtscheidingsbegeleider, mediator of advocaatmediator inschakelen om u te helpen bij het maken van de afspraken. In sommige gevallen komt u vanuit de bijzondere bijstand in aanmerking voor een tegemoetkoming in advocaatkosten.

Naast juridische ondersteuning, is er ook maatschappelijke ondersteuning beschikbaar. Kijk hiervoor op:

Voor de inwoners van de gemeente Loon op Zand zijn sommige trainingen gratis.

Accordion item is ingeklapt

U kunt zich voor hulp rondom uw scheiding met kinderen melden bij het Zorgloket. Zij geven informatie en advies, verwijzen u door naar andere organisaties of regelen een keukentafelgesprek met een jeugdconsulent van de gemeente.