Ga naar de homepage

Wilt u melding maken van huiselijk geweld of kindermishandeling? Of bent u op zoek naar informatie of advies? Kijk op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl of bel Veilig Thuis via 0800-2000.

Accordion item is ingeklapt
 • meldpunt voor gevallen of vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • advies en informatie geven bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • onderzoek of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld
 • hulpverlening inschakelen als dat nodig is
 • als het na onderzoek nodig blijkt te zijn Raad voor de Kinderbescherming inschakelen
 • de persoon die een melding doet informeren wat er met de melding gedaan is 

 

Veilig Thuis Midden Brabant is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor slachtoffers én daders. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. 

Accordion item is ingeklapt
 • De medewerkers van Veilig Thuis hebben veel ervaring met huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Als het nodig is, zijn ze slagvaardig en snel
 • Ze gaan naar de mensen toe, luisteren en horen alle gezinsleden, maar oordelen niet
 • Samen met de betrokkenen bekijken ze wat nodig is om het geweld te stoppen
 • Het is altijd goed om te bellen, ook als iemand zich bijvoorbeeld afvraagt of wat hij of zij thuis meemaakt normaal is