Ga naar de homepage

Wilt u melding maken van huiselijk geweld of kindermishandeling? Of bent u op zoek naar informatie of advies? Dan kunt u terecht bij Ik vermoed huiselijk geweld of Veilig Thuis.

Accordion item is ingeklapt

Veilig Thuis is een meldpunt voor gevallen of vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij geven advies en informatie als u een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft.

Heeft u een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling gedaan? Veilig Thuis onderzoekt of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en schakelen hulp in als dat nodig is. Als na een onderzoek nodig blijkt te zijn, schakelt Veilig Thuis de Raad voor de Kinderbescherming in. Veilig Thuis informeert u altijd wat er met uw melding is gedaan. Meer informatie leest u op de website van Veilig Thuis.

Veilig Thuis Midden Brabant is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor slachtoffers én daders. Het is altijd goed om contact op te nemen, ook als iemand zich bijvoorbeeld afvraagt of wat hij of zij thuis meemaakt normaal is.

Accordion item is ingeklapt

De medewerkers van Veilig Thuis hebben veel ervaring met huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij zijn slagvaardig en snel als dat nodig is, gaan naar mensen toe en luisteren naar alle gezinsleden. Zonder te oordelen. Samen met de betrokkenen bekijken zij wat er nodig is om het geweld te stoppen.