Ga naar de homepage

Accordion item is ingeklapt

Voor het aanvragen van een subsidie maakt u gebruik van een aanvraagformulier. Welk formulier u moet gebruiken is afhankelijk van de vraag waarvoor u subsidie aanvraagt. In elk formulier is aangegeven welke documenten naast het aanvraagformulier aan ons overlegd moeten worden. 

Staat het gewenste aanvraagformulier er niet bij, gebruik dan het algemene aanvraagformulier subsidie. Vul het aanvraagformulier vaststelling in als u al subsidie ontvangt, welke later verantwoord moet worden.

Accordion item is ingeklapt

Kan ik subsidie krijgen voor energiebesparing? Doe de check op www.energiesubsidiewijzer.nl. Ontdek in twee stappen of er gemeentelijke of andere subsidies en aantrekkelijke leningen zijn om uw woning energiezuiniger te maken. Zo wordt energie besparen en zelf opwekken nog voordeliger.

Accordion item is ingeklapt

Het flexibele sportbudget geeft vrije ruimte om aan initiatieven tegemoet te komen, extra sportactiviteiten te beginnen en verenigingen te ondersteunen. De gemeente Loon op Zand maakt dit mogelijk en zorgt dat inwoners die nu niet of nauwelijks sporten en bewegen, wel in beweging komen. De inwoners kunnen gebruik maken van een passend sport- en/of beweegaanbod. Lees hier meer over de subsidieregeling flexibel sportbudget.

Aanvragen

Vul het formulier in om het flexibel sportbudget aan te vragen. 

Accordion item is ingeklapt

Om het sporten in onze gemeente te bevorderen en de sportbeoefening van de jeugd in het bijzonder, kent de gemeente Loon op Zand de Subsidieregeling Sport. Onderdeel van deze regeling is de jeugdsportsubsidieregeling. Deze kunt u namens de sportvereniging aanvragen voor uw jeugdleden. Lees hier meer over de subsidieregeling sport.

Aanvragen

Vul het formulier in om de jeugdsportsubsidie aan te vragen.

Accordion item is ingeklapt

Op dit moment kunt u geen starterslening aanvragen via de gemeente. 

Accordion item is ingeklapt

Kunt u wat extra geld gebruiken voor uw evenement? Misschien komt uw evenement in aanmerking voor een subsidie. De gemeente heeft hiervoor het evenementenstimuleringsfonds. Met dit fonds stimuleren we de organisatie van evenementen en nieuwe initiatieven. Lees hier meer over het evenementenstimuleringsfonds.

Accordion item is ingeklapt

Omdat we scholing en deskundigheidsbevordering van groot belang voor de motivatie van vrijwilligers vinden, is er een stimuleringsregeling voor vrijwilligersorganisaties. 

Voorwaarden

  • Doelen en activiteiten van de vrijwilligersorganisatie komen overeen met het gemeentelijk beleid.
  • Alleen vrijwilligersorganisaties die statutair gevestigd zijn in de gemeente Loon op Zand komen voor deze regeling in aanmerking.
  • Kerkelijke organisaties en politieke partijen zijn uitgesloten.

Aanvragen

Vul het formulier in om de subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers aan te vragen.

Meer informatie en contact

Lees meer over de subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers op overheid.nl. Heeft u vragen over de subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers? Bel dan naar de gemeente of mail naar vrijwilligerscoördinator Petra van Tilborg.

Accordion item is ingeklapt

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Bent u bestuurslid van een vereniging of stichting in Kaatsheuvel, Loon op Zand of De Moer? Zorg dan dat uw vereniging of stichting voldoet aan deze wet. Als de statuten van uw vereniging of stichting aangepast moe(s)ten worden door de WBTR, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming van de notariskosten. U heeft tot uiterlijk 1 juli 2024 de tijd om deze subsidieaanvraag in te dienen. De subsidie bedraagt maximaal €423,50 (zijnde €350,- plus 21% btw.)

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor subsidie als u aantoont dat u:

  • Een maatschappelijke organisatie bent (bijv. een vereniging of stichting).
  • Statutair gevestigd bent in de gemeente Loon op Zand en sociaal maatschappelijke en/of sociaal-culturele activiteiten in onze gemeente organiseert.
  • Niet meer dan 2 fulltime-medewerkers in loondienst heeft.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen via het formulier Subisidie Wbtr

Meer informatie en contact

Lees meer over de subsidieregeling Subsidieregeling Eenmalige compensatie Wet bestuur & toezicht rechtspersonen voor maatschappelijke organisaties gemeente Loon op Zand 2021-2024 op overheid.nl. Heeft u vragen over deze subsidie? Bel dan naar de gemeente of mail naar Beleidsadviseur Subsidies Marieke Hendriks.