Ga naar de homepage

Westwaard is een woningbouwproject in Kaatsheuvel aan de westkant van de Sweensstraat. Het is mogelijk zelf of samen met anderen te bouwen óf een nieuwbouwwoning van een projectontwikkelaar te kopen. De ruimte en het flexibele woningbouwprogramma maken Westwaard geschikt voor bijna iedere doelgroep. Lees meer op de website: woneninwestwaard.nl of mail naar westwaard@loonopzand.nl

Accordion item is ingeklapt

Het gebied ‘Westwaard fase 3 en 4’ ligt ten westen van de huidige woonwijk Westwaard (fase 1). De gemeente heeft in dit gebied circa 15% van de gronden in eigendom. Het overige eigendom is particulier. Om de maatschappelijke opgaven (waaronder het woningbouwprogramma) te kunnen volbrengen, besloot de gemeenteraad in december 2021 om de Wet voorkeursrecht gemeente op zeven percelen in het gebied te vestigen. De intentie hiervan was om via een gemeentelijke grondexploitatie regie te houden op de ontwikkeling van het gebied.

In 2023 bleek na gesprekken met de eigenaren en doorrekeningen dat een gemeentelijke grondexploitatie niet haalbaar is en zelfs fors negatief uitpakt. De gemeente kijkt nu hoe ze vanuit een faciliterende rol kan bijdragen aan een integraal en haalbaar woningbouwplan voor Fase 3 en 4.