Ga naar de homepage

Westwaard is een woningbouwproject in Kaatsheuvel aan de westkant van de Sweensstraat. Het is mogelijk zelf of samen met anderen te bouwen óf een nieuwbouwwoning van een projectontwikkelaar te kopen. De ruimte en het flexibele woningbouwprogramma maken Westwaard geschikt voor bijna iedere doelgroep. Lees meer op de website: woneninwestwaard.nl of mail naar westwaard@loonopzand.nl

Accordion item is ingeklapt

Het gebied ‘Westwaard fase 3 en 4’ is gelegen aan de westzijde van de huidige woningbouwontwikkeling Westwaard. De gemeente heeft circa 15% van de gronden in eigendom. Het overige eigendom is in handen van particuliere eigenaren. De gemeente heeft hiermee een relatieve grondpositie. Om de maatschappelijke opgaven (waaronder het woningbouwprogramma) te kunnen volbrengen, acht de gemeente het van belang regie te kunnen voeren op de ontwikkeling in het gebied ‘Westwaard fase 3 en 4’. De gemeente wenst de regie op de ontwikkeling te behouden door middel van actief grondbeleid en het verstevigen van haar grondpositie. Op 20 december 2021 besloot de gemeenteraad van Loon op Zand tot vestiging van Wet voorkeursrechtgemeente op een aantal percelen in het gebied ‘Westwaard fase 3 en 4’. Het besluit treedt in werking op 22 december 2021.