Ga naar de homepage

Projectinhoud

  • Bouw van 76 koopwoningen en 63 sociale huurappartementen   
  • Gelegen in de kern Kaatsheuvel tussen de Monseigneur Völkerstraat, de Doctor van Beurdenstraat, de Gasthuisstraat en de Julianastraat. 

Accordion item is ingeklapt

Het stedenbouwkundig plan is uitgewerkt op basis van het programma van eisen van de gemeente. Voor de realisatie is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Momenteel beoordelen we de inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan dat t/m 16 maart ter inzage lag. De reacties en antwoorden worden gebundeld in een inspraaknota.  Als het college de inspraaknota en het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld, leggen we het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. De bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer 8 tot 9 maanden in beslag en mogelijk langer als er bezwaren worden ingediend. Op www.parkwijtenburg.nl vindt u meer informatie over het project en de planologische procedure. 

Accordion item is ingeklapt

Vragen over inschrijven of woningen: Hoefnageltotaalbouw (koopwoningen), Casade (huurwoningen)

Inhoudelijke vragen bestemmingsplan: 

ProjectleiderLonneke Lossie
Telefoonnummer0416 - 289009
E-maill.lossie@loonopzand.nl


Vragen over procedure bestemmingsplan:  

Adviseur ruimtelijke procedureMartijn Prins
Telefoonnummer0416 - 289049
E-mailm.prins@loonopzand.nl