Ga naar de homepage
  • Bouw van 76 koopwoningen en 63 sociale huurappartementen   
  • Gelegen in de kern Kaatsheuvel tussen de Monseigneur Völkerstraat, de Doctor van Beurdenstraat, de Gasthuisstraat en de Julianastraat. 

Accordion item is ingeklapt

Het stedenbouwkundig plan is uitgewerkt op basis van het programma van eisen van de gemeente. Voor de realisatie is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Hiervoor heeft tot en met 16 maart 2022 het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. De reacties en antwoorden zijn gebundeld in een inspraaknota. Op 5 september 2023 stelde het college deze inspraaknota en het ontwerp bestemmingsplan vast. Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 14 september tot en met woensdag 25 oktober 2023. In deze periode kan iedereen een mondelinge of schriftelijke zienswijze geven op het plan. Bekijk het plan via ruimtelijkeplannen.nl  of via Loonopzand.nl. In de officiële bekendmaking leest u hoe u kunt reageren op het plan.
Op www.parkwijtenburg.nl vindt u meer informatie over het project en de planologische procedure. 

Accordion item is ingeklapt

Vragen over inschrijven of woningen: Hoefnageltotaalbouw (koopwoningen), Casade (huurwoningen)

Vragen gemeente: 

ProjectleiderMargo Strik
Telefoonnummer0416 - 289451
E-mailm.strik@loonopzand.nl