Ga naar de homepage

Bestemmingsplannen omschrijven wat er mag gebeuren op de grond in de gemeente. De plannen laten bijvoorbeeld zien of u mag bouwen, aanbouwen of een bedrijf mag vestigen. De bestemmingsplannen in de gemeente Loon op Zand staan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Accordion item is ingeklapt

Wilt u meer uitleg over de inhoud en procedure van een bestemmingsplan? Kijk dan op de pagina uitleg bestemmingsplannen.

Accordion item is ingeklapt

Definitieve bestemmingsplannen zijn onherroepelijk. De procedure is bij deze plannen afgerond. Het is niet meer mogelijk om beroep in te stellen. Deze ruimtelijke plannen zijn bindend voor inwoners, bedrijven en de gemeente. 

Alle definitieve bestemmingsplannen staan op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier zoeken op adres.

Accordion item is ingeklapt

Voorontwerpbestemmingsplannen

De voorontwerpbestemmingsplannen liggen 6 weken ter inzage. Iedereen kan tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling reageren door het indienen van een inspraakreactie.

Ontwerpbestemmingsplannen

De ontwerpbestemmingsplannen liggen 6 weken ter inzage. Iedereen kan tijdens deze 6 weken reageren door schriftelijk of mondeling zienswijzen in te dienen.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Deze bestemmingsplannen zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Zolang de beroepstermijn niet is gesloten, kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State.

Accordion item is ingeklapt

In de structuurvisie staan de uitgangspunten voor bestemmingsplannen in gemeente Loon op Zand. Bekijk de structuurvisie op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.