Ga naar de homepage

Let op: Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Hiermee zijn alle geldende bestemmingsplannen (inclusief beheersverordeningen) vervangen tot één omgevingsplan voor de gemeente Loon op Zand. De inhoud van deze bestemmingsplannen is één op één opgenomen in het (eerst nog tijdelijke) omgevingsplan. U kunt de inhoud bekijken via het online Omgevingsloket.  De komende jaren werkt de gemeente stap voor stap aan een definitief omgevingsplan voor de gemeente Loon op Zand. Meer informatie leest u via de webpagina Omgevingsplan

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen die (op basis van het overgangsrecht Wro) nog volgens de Wro-procedure in behandeling zijn. Het gaat om ontwerp bestemmingsplannen die vóór 1 januari 2024 ter inzage zijn gelegd. Na afronding van de bestemmingsplanprocedure, worden deze bestemmingsplannen automatisch onderdeel van het omgevingsplan.