Ga naar de homepage
  • Ontwikkeling van 10 grondgebonden woningen en 14 appartementen in de sociale huur na sloop van 18 sociale huurwoningen
  • Gelegen aan de Leo XIII-straat in Kaatsheuvel

Accordion item is ingeklapt

De huidige sociale huurwoningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de nieuwe (technische en duurzame) eisen. Casade (initiatiefnemer) heeft besloten de woningen te slopen en nieuwbouw te plegen. Lavertuur planontwikkeling diende namens Casade een principeverzoek in. Op 7 maart 2023 verleende de gemeente principemedewerking.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag 14 december 2023 tot en met woensdag 24 januari 2024 ter inzage. In deze periode kon iedereen een zienswijze indienen. Op dit moment behandelen we de ingekomen zienswijzen. Daarna leggen we het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via het Omgevingsloket of Loonopzand.nl.
Kijk voor meer informatie over het project op de website van woningbouwcorporatie Casade.

Accordion item is ingeklapt

Vragen over woningen of inschrijven 
Woningcorporatie Casade
Contactpersoon: Anouk Farla
Telefoonnummer: 0800-5522222
E-mail: a.farla@casade.nl

Vragen aan de gemeente over het project
Gemeente Loon op Zand
Contactpersoon: Mounir Majdoubi
Telefoonnummer: 0416-289111