Ga naar de homepage
  • Ontwikkeling van 10 grondgebonden woningen en 14 appartementen in de sociale huur na sloop van 18 sociale huurwoningen
  • Gelegen aan de Leo XIII-straat in Kaatsheuvel

Accordion item is ingeklapt

De huidige sociale huurwoningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de nieuwe (technische en duurzame) eisen. Casade (initiatiefnemer) heeft besloten de woningen te slopen en nieuwbouw te plegen. Lavertuur planontwikkeling diende namens Casade een principeverzoek in. Op 7 maart 2023 verleende de gemeente principemedewerking.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit plan ligt van donderdag 28 september tot en met woensdag 8 november 2023 ter inzage. In deze periode kan iedereen een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie indienen. Bekijk het plan via Ruimtelijkeplannen.nl of via Loonopzand.nl. In de officiĆ«le bekendmaking leest u hoe u kunt reageren op het plan. Kijk voor meer informatie over het project op de website van woningbouwcorporatie Casade.

Accordion item is ingeklapt

Vragen over woningen of inschrijven 
Woningcorporatie Casade
Contactpersoon: Anouk Farla
Telefoonnummer: 0800-5522222
E-mail: a.farla@casade.nl

Vragen over het bestemmingsplan
Gemeente Loon op Zand
Projectleider: Gijs van de Vrande
Telefoonnummer: 0416-289342
E-mail: g.vrande@loonopzand.nl