Ga naar de homepage
  • Woningbouwlocatie ten oosten van De Hooivork II
  • In totaal ruim 60 woningen in verschillende groottes en prijsklassen, waarvan 25% sociale woningbouw

Accordion item is ingeklapt

Er is behoefte aan de bouw van extra woningen in de kern De Moer. Aansluitend op het al bewoonde project De Hooivork II wordt gewerkt aan de invulling van de nieuwe woningbouwlocatie Lobelia. Eind november 2022 stemde het college van burgemeester en wethouders in met het globale plan hiervoor. Met een informatieavond op 7 februari 2023 zijn de projectontwikkelaars Van Wanrooij en Somnium Real Estate gestart met de omgevingsdialoog, waarmee het stedenbouwkundig plan inmiddels is uitgewerkt. 

Om de woningbouwontwikkeling mogelijk te maken is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit plan ligt van donderdag 21 september tot en met woensdag 18 oktober 2023 ter inzage. In deze periode kan iedereen een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie indienen. Bekijk het plan via Ruimtelijkeplannen.nl of via Loonopzand.nl. In de officiĆ«le bekendmaking leest u hoe u kunt reageren op het plan. Kijk voor meer informatie over het project op de website van Van Wanrooij.

Accordion item is ingeklapt
ProjectleiderLonneke Lossie
Telefoonnummer0416 - 289009
E-mailadresl.lossie@loonopzand.nl

Er is nog geen verkoopinformatie.