Ga naar de homepage
  • Woningbouwlocatie ten oosten van De Hooivork II
  • In totaal ruim 60 woningen in verschillende groottes en prijsklassen, waarvan 25% sociale woningbouw

Accordion item is ingeklapt

Er is behoefte aan de bouw van extra woningen in de kern De Moer. Aansluitend op het al bewoonde project De Hooivork II wordt gewerkt aan de invulling van de nieuwe woningbouwlocatie Lobelia. Eind november 2022 stemde het college van burgemeester en wethouders in met het globale plan hiervoor. Met een informatieavond op 7 februari 2023 zijn de projectontwikkelaars Van Wanrooij en Somnium Real Estate gestart met de omgevingsdialoog, waarmee het stedenbouwkundig plan inmiddels is uitgewerkt. 

Om de woningbouwontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan lag van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 ter inzage. In deze periode kon iedereen een zienswijze indienen. Op dit moment behandelen we de ingekomen zienswijzen. Daarna leggen we het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplanplan via het Omgevingsloket of Loonopzand.nl.
Kijk voor meer informatie over het project op de website van Van Wanrooij.

Accordion item is ingeklapt

Gemeente
Mounir Majdoubi, Projectleider
Telefoonnummer: 0416-289111