Logo Gemeente Loon op Zand

Afgelopen zomers hebben wij veel overlast gehad van de eikenprocessierups. De gemeente Loon op Zand is daarom al volop in de voorbereiding om de overlast voor deze zomer zoveel mogelijk te beperken.

Accordion item is ingeklapt

De planning 2021 volgt.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u overlast van een nest op eigen terrein? Dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor. U kunt een aannemer inschakelen om het nest voor u te verwijderen. Doe dit op tijd, want de wachtlijsten zijn lang.

De gemeente bestrijdt alleen de rupsen in de dorpen Kaatsheuvel, Loon op Zand en de Moer en bij uitzondering op toeristische plekken. Wij bestrijden geen rupsen in het gebied van de Loonse en Drunense duinen. Daar is Natuurmonumenten verantwoordelijk voor. Het is helaas onmogelijk om de overlast van de eikenprocessierups helemaal weg te nemen. Wel nemen we maatregelen om de plaag en overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook op de lange termijn. Zo gaan we preventief de bomen behandelen, stimuleren we de aanwezigheid van natuurlijke vijanden en gaan actief bestrijden op de bekende probleemplekken. En zodra de nesten ontstaan, zuigen we deze weg.

Accordion item is ingeklapt

Wij zetten zoveel mogelijk ecologische bestrijding tegen de rupsen. Onze onderhoudsaannemer behandelt preventief bomen met biologische bestrijdingsmiddelen. Hierdoor beperken we het aantal en de grootte van de nesten.  Vorig jaar hebben we alle bekende locaties in beeld gebracht. Die gebruiken we voor onze planning. Ook inwoners kunnen een melding maken via de Buitenbeter App of Meldpunt Woonomgeving.

Accordion item is ingeklapt

In het beheer en onderhoud van onze buitenruimte houden we rekening met de biodiversiteit. Die vergroten we met de juiste beplanting en door bijvoorbeeld te sinusmaaien. Door niet alles in een keer weg te maaien, geven we vlinders, bijen en planten de kans om te groeien en bloeien. Dit stimuleert weer de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

Meer informatie over gemeente Loon op Zand en biodiversiteit? Lees onze pagina over biodiversiteit.

Accordion item is ingeklapt

Plekken waar veel mensen samenkomen en waar kwetsbare groepen zijn krijgen voorrang. Denk aan drukke fietsroutes, schoolpleinen en rondom verzorgingshuizen.

Accordion item is ingeklapt

Inwoners kunnen meewerken aan een betere leefomgeving voor de natuurlijke vijanden zoals mezen en insecten. Enkele tips:

  • Richt uw tuin zo natuurlijk mogelijk in met veel groen;
  • De tuin mag best een beetje rommelig zijn. Bladeren zorgen voor overwinteringsplekken voor insecten;
  • Hang nestkastjes op in de buurt van een eik;
  • Hang vleermuiskasten op. De vleermuis eet de vlinder graag;
  • Plant bloemen in je tuin;
  • Doe bij katten een belletje om in het voorjaar, zodat ze geen (jonge) vogels vangen;
  • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen in uw tuin;
  • Kijk op rupsen.info voor meer tips