Ga naar de homepage

Biodiversiteit is erg belangrijk. De verschillende soorten planten, insecten en andere diersoorten houden samen de natuur in balans. De gemeente Loon op Zand helpt mee met de biodiversiteit vergroten.

Accordion item is ingeklapt

Biodiversiteit is alles dat leeft, zoals planten, insecten en dieren. De verschillende soorten planten insecten en andere diersoorten op aarde houden elkaar in balans. Als een dier of een plant verdwijnt, dan heeft dit ook invloed op iets anders.

Accordion item is ingeklapt

In de hele wereld zijn er afgelopen jaren minder verschillende planten, insecten en diersoorten. Dit is niet goed voor de omgeving waarin wij leven. Ook kunnen er ziektes en plagen uitbreken en landbouwgewassen worden aangetast. De gemeente Loon op Zand besteedt aandacht aan de biodiversiteit doordat:

  • We de juiste bomen herplanten die helpen bij klimaatproblemen zoals hittestress en wateroverlast.
  • We verschillende plantensoorten plaatsen die voor verschillende diersoorten en insecten waardevol zijn.
  • We bij het onderhoud rekening houden met schuil- en broedplaatsen van dieren, zoals in de flora en faunawetgeving staat.
  • We verschillende kruidachtige plantsoorten in bermen laten groeien.
  • We ondersteunen bij idee├źn voor plukroutes, (wilde) bij-vriendelijke acties en tiny forests aanplanten.

Accordion item is ingeklapt

Sinusmaaien is een maaimethode waarbij rekening wordt gehouden met de biodiversiteit. Er wordt in een slingerende beweging in fasen gemaaid, zodat er een deel van het gras blijft staan. Hierdoor is er altijd wel iets te vinden voor vlinders, bijen en vogels. De gemeente maait volgens deze methode op plaatsen waar dit niet voor gevaarlijke situaties zorgt.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente Loon op Zand wisselt de groen- en bloemensoorten zoveel mogelijk af. Maar alleen op plaatsen waar dit geen overlast geeft. We plaatsen bijvoorbeeld in woonbuurt steeds meer bloeiende en vruchtdragende struiken. En dat maakt ook uw buurt aantrekkelijker.

Accordion item is ingeklapt

Wilt u graag iets doen voor de biodiversiteit? Er zijn verschillende opties:

  • Plaats een geveltuintje of een groen dak.
  • Vervang stenen door groen.

Draagt u een steentje bij? Bekijk of u in aanmerking komt voor subsidie.