housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1
  • Vertrekt u met het hele gezin naar het buitenland en blijft er niemand achter op het adres? Dan mag 1 persoon van het gezin aangifte doen
  • Blijft er iemand achter op het adres? Dan moeten alle vertrekkende bewoners aanwezig zijn bij de aangifte van verhuizing naar het buitenland
  • Geldig legitimatiebewijs van iedere persoon die vertrekt.

 Als er niemand achter blijft op uw adres, kunt u het vertrek ook schriftelijk doorgeven met het verhuisformulier. Download het formulier. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Gemeente Loon op Zand,  Burgerzaken, Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel.

In veel landen heeft u een bewijs van uitschrijving nodig. Vraag hierom wanneer u uw emigratie doorgeeft. Na uw emigratie vraagt u dit bewijs aan bij een gemeente met een Register Niet Ingezetenen (RNI), zoals Breda of Eindhoven. Kijk voor meer informatie over een bewijs van uitschrijving op www.rijksoverheid.nl/registratie-niet-ingezetenen.

mill-tailormade association-rosy