Ga naar de homepage

In 2022 en 2023 werkten we samen met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven aan de omgevingsvisie Loon op Zand 2040. Hiermee stellen we vast hoe onze woonwijken, dorpskernen, bedrijventerreinen en buitengebieden eruit moeten zien in 2040. Waar komen woningen voor starters of senioren? Hoe zorgen we voor mooi groen in de wijk? Voor gezellige winkelstraten? Hoe behouden we de dorpse sfeer? En ons prachtige buitengebied? Met deze blik vooruit maken we plannen voor de toekomst en nodigen we anderen uit om zelf met goede initiatieven te komen.

Ontwerp omgevingsvisie vanaf 14 december 2023 ter inzage
Met alle inbreng uit de samenleving is de ontwerp omgevingsvisie klaar. Op 5 december 2023 stemde het college van burgemeester en wethouders  hiermee in. Tussen 14 december 2023 en 24 januari 2024 kunt u deze visie inzien via de projectwebsite Loon op Zand 2040. U leest hier ook hoe u kunt reageren op de ontwerp visie.

Waarom maakt de gemeente een omgevingsvisie?
De omgevingsvisie geeft antwoord op de vragen: Wat voor gemeente willen we zijn? Wat voor gemeente zijn we op dit moment? Waar moeten we aan werken en hoe doen we dat? De omgevingsvisie beschrijft in zes speerpunten met welke opgaven we komende jaren aan de slag gaan, samen met onze partners in Loon op Zand. Met als doel om de gemeente te worden, die we graag willen zijn.

Relatie met de Omgevingswet
De omgevingsvisie is een kerninstrument van de Omgevingswet. Vanaf 1 januari 2024 regelt deze nieuwe wet alles voor de plek waarin we wonen, werken en leven. Deze fysieke leefomgeving moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met goede idee├źn. De omgevingsvisie laat zien hoe de verschillende onderdelen van de leefomgeving met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld: ruimte, water, milieu, natuur, landschap, gezondheid, mobiliteit en cultureel erfgoed.

Lees ook het nieuwsbericht: College stemt in met ontwerp omgevingsvisie