Ga naar de homepage

De gemeente Loon op Zand werkt samen met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven aan de omgevingsvisie. Hiermee stellen we vast hoe onze woonwijken, dorpskernen, bedrijventerreinen en buitengebieden eruit moeten zien in 2040. Waar komen woningen voor starters of senioren? Hoe zorgen we voor mooi groen in de wijk? Voor gezellige winkelstraten? Hoe behouden we de dorpse sfeer? En ons prachtige buitengebied? We leggen deze visie nog dit jaar ter inzage.

Met deze blik vooruit maken we plannen voor de toekomst en nodigen we anderen uit om zelf met goede initiatieven te komen. Ook vertalen we de komende jaren de randvoorwaarden en criteria uit de Omgevingsvisie naar regelgeving in het Omgevingsplan.  Op de projectwebsite van de omgevingsvisie Loon op Zand 2040 vindt u meer informatie.

Waarom maakt de gemeente een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie geeft antwoord op de vragen: Wat voor gemeente willen we zijn? Wat voor gemeente zijn we op dit moment? Waar moeten we aan werken en hoe doen we dat? De omgevingsvisie beschrijft dus met welke opgaven we komende jaren aan de slag gaan, samen met onze partners in Loon op Zand. Met als doel om de gemeente te worden, die we graag willen zijn.

Elke gemeente maakt een omgevingsvisie vanwege de komst van de Omgevingswet. Dat geldt ook voor alle provincies en het Rijk. De omgevingsvisie toont aan hoe de verschillende onderdelen van de leefomgeving met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld: ruimte, water, milieu, natuur, landschap, gezondheid, mobiliteit en cultureel erfgoed.