Logo Gemeente Loon op Zand

Voor het kappen van sommige bomen is een vergunning nodig. Controleer of de boom op de lijst staat van aangewezen waardevolle bomen (zoeken op straatnaam). Staat uw boom erop? Vraag dan een omgevingsvergunning voor kappen aan via www.omgevingsloket.nl (DigiD)

Accordion item is ingeklapt

Meer informatie over het beleid voor kappen van bomen staat in het beleidsdocument 'Uitgangspunten bescherming waardevolle bomen'.

Wilt u meer weten over de regels rondom het kappen van bomen? Deze staan in de bomenverordening.

Accordion item is ingeklapt

 De kosten voor een omgevingsvergunning voor kappen zijn € 13,00.