Ga naar de homepage

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een verklaring omtrent gedrag (VOG) vragen. De Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of u de VOG krijgt. Binnen 2 tot 4 weken na uw aanvraag krijgt u hierover bericht. U kunt de verklaring op twee manieren aanvragen: online (goedkoper en sneller) of op afspraak in het gemeentehuis.

Accordion item is ingeklapt

Wilt u de VOG digitaal aanvragen? Dan vult uw werkgever eerst online een deel in en stuurt dit door naar de Dienst Justis. De werkgever heeft hiervoor e-herkenning nodig (DigiD voor bedrijven). U ontvangt daarna van de Dienst Justis een verzoek per e-mail om uw deel van het formulier in te vullen. U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig en u betaalt met iDeal.

Accordion item is ingeklapt

Neem voor uw afspraak in het gemeentehuis de volgende documenten mee:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning)
  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag. De werkgever moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is. Hij ondertekent het formulier en zet parafen en een stempel.

De gemeente stuurt uw aanvraag naar de Dienst Justis. Zij beoordeelt de aanvraag en stuurt de VOG-verklaring naar het opgegeven adres. De afhandeling duurt maximaal 4 weken.

Accordion item is ingeklapt
Product Prijs
VOG via gemeente aanvragen€ 41,35

Accordion item is ingeklapt

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u de aanvraag bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Accordion item is ingeklapt

Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis digitale VOG. Lees hierover meer op de website gratisvog.