Ga naar de homepage

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Binnen twee tot vier weken ontvangt u de VOG of een afwijzing per post thuis. U kunt een verklaring omtrent het gedrag digitaal aanvragen of persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis.

Accordion item is ingeklapt

Vraag een VOG online aan. Bij uw aanvraag voegt u het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformuler Verklaring Omtrent het Gedrag toe. Dit formulier krijgt u van uw (toekomstige) werkgever. U betaalt de aanvraag met iDeal.

Accordion item is ingeklapt

Neem voor uw afspraak in het gemeentehuis de volgende documenten mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning).
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit formulier krijgt u van uw (toekomstige) werkgever.

Accordion item is ingeklapt

Uw werkgever kan de Verklaring Omtrent het Gedrag ook voor u aanvragen. De werkgever opent de website Dienst Justis en logt in met eHerkenning. Via de website kunnen de gegevens van de werknemer ingevuld worden. U ontvangt dan per e-mail een link naar de website en logt in met DigiD om de aanvraag verder af te maken. In dit geval hoeft u niet naar de gemeente voor uw aanvraag.

Accordion item is ingeklapt

De kosten vindt u op de pagina Leges en tarieven, onder het kopje Paspoort, rijbewijs en uittreksels

Voorkom extra kosten

Op internet zijn commerciële partijen actief die een VOG-aanvraag kunnen klaarzetten. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. Laat u de VOG-aanvraag klaarzetten door zo’n bedrijf? Dan betaalt u eerst (verwerkings-)kosten aan dat bedrijf die tot tientallen euro´s kunnen oplopen. Vervolgens betaalt u €33,85 aan Justis voor de behandeling van de VOG-aanvraag.

VOG-aanvragen die via commerciële partijen worden ingediend komen ook bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Screeningsautoriteit Justis is als enige bevoegd om VOG-aanvragen te beoordelen en VOG’s af te geven.

Accordion item is ingeklapt

Iemand anders mag de Verklaring Omtrent het Gedrag ook voor u aanvragen. De gemachtigde gaat met het aanvraagformulier en een machtigingsbrief naar het gemeentehuis. Geef in de machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG aan te vragen en voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe. De gemachtigde moet zich kunnen identificeren.

Accordion item is ingeklapt

Bij de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag mogen de gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende niet gelijk zijn. Als zzp'er is dit wel het geval. Zit u bijvoorbeeld in een maatschap, dan kunt u dit oplossen door de maatschap als belanghebbende in te vullen. Het is ook mogelijk het aanvraagformulier door een (eerste) opdrachtgever te laten invullen.

Accordion item is ingeklapt

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u de aanvraag bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Accordion item is ingeklapt

Er is een regeling voor het aanvragen van een gratis VOG voor vrijwilligers. Zowel de vrijwilligersorganisatie als de vrijwilliger moeten de gratis VOG digitaal aanvragen via Justis. Meer informatie vindt u via de website Gratis VOG.