Ga naar de homepage

Voor een paspoort komt u 2 keer persoonlijk naar het gemeentehuis. Eenmaal voor de aanvraag en eenmaal voor het ophalen. Dit geldt ook voor kinderen. Alleen voor de aanvraag hoeft u een afspraak te maken.

Accordion item is ingeklapt
 • Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als deze zijn verlopen
 • Heeft u geen reisdocument, neem dan een ander legitimatiebewijs mee
 • Één pasfoto in kleur, niet ouder dan 6 maanden. Let op de eisen: www.rijksoverheid.nl
 • Geld of pinpas. U betaalt uw paspoort direct bij de aanvraag

Voor minderjarigen

 • Een geldig legitimatiebewijs (geen kopie) van beide ouders of degene die het gezag over het kind heeft.
 • Een minderjarige tot 12 jaar (ook een baby) moet zelf bij het aanvragen en het afhalen van de identiteitskaart aanwezig zijn.
 • Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die het kind in bezit heeft.
 • Een ingevuld en ondertekend Formulier toestemming afgite reisdocument.

Kan of wil één van de ouders geen toestemming geven? U kunt vervangende toestemming vragen bij de rechtbank in Breda.

Accordion item is ingeklapt

U kunt uw paspoort zes werkdagen na de aanvraag zonder afspraak afhalen bij de gemeentelijke informatiebalie in Het Klavier.

SMS-service 

Wilt u een SMS ontvangen als uw paspoort klaar ligt? Geef dan bij het aanvragen uw mobiele nummer door. Aan deze service zijn geen kosten verbonden. U kunt uw paspoort zonder afspraak ophalen.

Accordion item is ingeklapt

De kosten voor het aanvragen van een paspoort vindt u op de pagina leges en tarieven, onder het kopje Paspoort, rijbewijs en uittreksels.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Als u het voor 14:00 uur aanvraagt, kunt u het volgende werkdag vanaf 12:00 uur ophalen tijdens openingstijden van de receptie.

Accordion item is ingeklapt

Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt of is het gestolen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de gemeente. Dit is nodig om misbruik ervan te voorkomen. Deze melding is definitief. Na deze melding kan het document niet meer worden gebruikt omdat het ongeldig is. Als u het terugvindt, moet u het inleveren bij de gemeente.

Bent u uw document in het buitenland verloren dan moet u voor de reisverzekering een aangifte van de politie in het buitenland hebben.

Online aangifte vermist paspoort/identiteitskaart (DigiD)

Let op:

 • De registratie van vermissing van uw reisdocument is altijd de datum van uw aangifte en werkt niet met terugwerkende kracht.
 • Het zonder een plausibele reden als vermist opgeven van ten minste drie documenten in een periode van vijf jaar kan leiden tot opname in het Register paspoortsignaleringen en deze opname heeft gevolgen voor het recht op een reisdocument.
 • De persoon van wie het paspoort of de identiteitskaart kwijt of gestolen is moet zelf inloggen met DigiD. Als ouder mag u de vermissing van het reisdocument van uw minderjarig kind doorgeven.
 • Doorgeven van vermissing (kwijt of gestolen) van een paspoort of identiteitskaart is gratis.

Geen DigiD?

Accordion item is ingeklapt

Reist u met uw kinderen naar het buitenland? En heeft u een andere achternaam dan zij? Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. U heeft een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag hebt.  Op de website van de Rijksoverheid u het formulier toestemming reizen met minderjarigen naar het buitenland online downloaden en handmatig invullen. Er is ook een Engelse versie beschikbaar.  

Heeft u inhoudelijke vragen over dit onderwerp of vragen over uw persoonlijke situatie kijk dan op de website van vakantie van het Centrum IKO.

Accordion item is ingeklapt
 • Als u vaak naar het buitenland reist, kunt u een zakenpaspoort aanvragen.
 • Dit paspoort heeft 66 pagina's in plaats van 34.
 • U heeft dan meer ruimte voor visa en stempels.
 • Op een zakenpaspoort reist u alleen om zakelijke of beroepsmatige redenen.

Accordion item is ingeklapt

Als u vaak naar het buitenland gaat, kunt u een tweede paspoort aanvragen als u:

 • Landen bezoekt die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw paspoort kunnen dan problemen geven bij toelating tot die landen.
 • Vaak reist naar landen waar u een visum voor nodig heeft. Het kan dan voorkomen dat u door de visumaanvraag niet op tijd uw paspoort terug heeft, omdat deze nog bij de ambassade ligt.

Voorwaarden tweede paspoort:

 • Uw eerste paspoort is nog minimaal 6 maanden geldig.
 • U moet de noodzaak van een tweede paspoort schriftelijk aantonen met een verklaring van uw werkgever, reispapieren of ontvangstbewijzen van ambassades.
 • U vraagt een tweede paspoort niet aan voor een éénmalig bezoek. In dat geval kunt u terecht bij de Marechaussee voor een nooddocument.

Accordion item is ingeklapt

Geef nooit zomaar uw paspoort af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Op www.rijksoverheid.nl  leest u wat u kunt doen om misbruik te voorkomen.