Ga naar de homepage

U kunt op twee manieren Nederlander worden: door optie of door naturalisatie. U vraagt dit aan bij de gemeente.

Accordion item is ingeklapt
 • Voldoet u aan alle voorwaarden van de IND? Dan maken we een tweede afspraak om uw naturalisatieverzoek samen in te dienen
 • Wij schrijven een advies en sturen dit samen met uw aanvraag op naar de IND
 • De koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u hier een brief over
 • Als uw naturalisatieaanvraag is goedgekeurd krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie
 • Vaak is het mogelijk na de naturalisatieceremonie een Nederlands reisdocument meteen aan te vragen. In de uitnodigingsbrief wordt u hierover ge├»nformeerd. 
 • Als u uw reisdocument aanvraagt, moet u uw verblijfsvergunning inleveren.

Accordion item is ingeklapt
 • Geldig paspoort waar uw nationaliteit op staat
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte uit uw land van herkomst
 • Inburgeringsdiploma op A2- taalniveau. Heeft u dit diploma niet? Dan kijken we naar eventuele andere Nederlandse middelbareschooldiploma's
 • De gemeente controleert altijd of uw identiteitspapieren echt zijn

Accordion item is ingeklapt
 • Voldoet u aan alle voorwaarden van de IND? Dan gaan we met uw aanvraag aan de slag. Wij nemen namens de burgemeester een beslissing binnen 13 weken. (Deze termijn kan 1x met 13 weken worden verlengd). Hierover krijgt u een brief.
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan nodigt de burgemeester u binnen 9 weken uit voor de naturalisatieceremonie. Daar krijgt u de optieverklaring
 • Vaak is het mogelijk na de naturalisatieceremonie een Nederlands reisdocument meteen aan te vragen. In de uitnodigingsbrief wordt u hierover ge├»nformeerd. 
 • Als u uw reisdocument aanvraagt, moet u uw verblijfsvergunning inleveren.

Accordion item is ingeklapt
 • Geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort) waar uw nationaliteit op staat.
 • Geldige verblijfsvergunning.
 • Gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte uit uw land van herkomst.
 • De gemeente controleert altijd of uw identiteitspapieren echt zijn.

Er kunnen nog andere documenten nodig zijn. Dit is afhankelijk van de optiecategorie waarin u valt. Voor meer informatie over de benodigde documenten kunt u contact opnemen met ons.

Accordion item is ingeklapt

De kosten vindt u op de pagina leges en tarieven, onder het kopje Paspoort, rijbewijs en uittreksels.