Ga naar de homepage

De informatie van de gemeente is openbaar. Veel gegevens zijn voor u toegankelijk, maar niet alle. Dat is geregeld in de Wet Open Overheid (WOO).

Wilt u iets van de gemeente weten?

Stuur uw WOO verzoek met vermelding van uw naam en adresgegevens naar: Gemeente Loon op Zand, Postbus 7, 5170 AA  Kaatsheuvel. Het is niet mogelijk om verzoeken om informatie op grond van de WOO per e-mail of fax bij de gemeente in te dienen.