Ga naar de homepage

U heeft recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo), opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Zo krijgt u meer inzicht in het handelen van de overheid.

Informeel verzoek om informatie

Als gemeente geven wij al informatie over ons beleid via folders, persberichten, de gemeentepagina in de Duinkoerier of via de website. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Dan kunt u een (informeel) verzoek om informatie indienen. Veel documenten kunnen wij naar u toesturen zonder dat wij daar een besluit over nemen.

Weet u niet precies wat u zoekt? Neem dan contact op met onze Woo-afdeling via woo@loonopzand.nl. Heeft u na een (informeel) informatieverzoek nog niet gevonden wat u zocht? Dien dan een Woo-verzoek in om informatie op te vragen via het formulier Woo-verzoek.

Accordion item is ingeklapt

U kunt een Woo-verzoek indienen via het formulier Woo-verzoek of per post. De brief stuurt u naar:

Gemeente Loon op Zand
Postbus 7
5170 AA KAATSHEUVEL

Afgeven mag ook. Geef de brief in dit geval zelf af bij de balie in het Klavier, tijdens openingstijden van de gemeente. Vraag daarbij om een bewijs van ontvangst. Gooi de brief niet in de brievenbus. U heeft dan namelijk geen bewijs dat wij uw brief hebben ontvangen.

Woo-verzoek per e-mail indienen is niet mogelijk

U kunt geen Woo-verzoek indienen via info@loonopzand.nl of door het benaderen van onze medewerkers per e-mail. Dit kan alleen via het webformulier, per post of door het afgeven van uw verzoek bij de balie in het Klavier. Verzoeken die per e-mail worden ingediend nemen wij niet in behandeling.

Informeel informatieverzoek

Informele informatieverzoeken kunnen wel per e-mail worden ingediend. Kiest u hiervoor? Vermeld in de onderwerp-regel van uw e-mailbericht dan duidelijk dat het om een informeel informatieverzoek gaat.

Accordion item is ingeklapt

Iedereen mag een Woo-verzoek indienen. Uw Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Het verzoek moet gaan over publieke informatie. Dat wil zeggen, uw verzoek moet gaan over een onderwerp van het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uivoering daarvan.
 2. In uw verzoek moet u het onderwerp noemen waarover u informatie wilt ontvangen. U hoeft niet aan te geven waarom u de informatie wilt ontvangen.
 3. U kunt alleen informatie opvragen die digitaal of op papier bij ons in bezit is. Wij hoeven geen nieuw document met informatie te maken.

Accordion item is ingeklapt

Voor een Woo-verzoek geldt een beslistermijn van vier weken. De beslissing over uw verzoek mag één keer met twee weken worden uitgesteld. Dit doen wij schriftelijk, voordat de eerste vier weken voorbij zijn. Wij laten u weten waarom we uw verzoek verlengen.

Vraagt uw met u verzoek informatie op die ook betrekking heeft op derden? Dan kan het proces langer duren. Dit komt omdat de derden, waarop de informatie betrekking heeft, om een zienswijze moet worden gevraagd. Wij stellen de termijn om een beslissing te nemen dan uit. U krijgt daarvan schriftelijk bericht.

Wijzen wij uw verzoek toe? Dan kunnen wij de informatie op verschillende manieren aan u geven:

 1. U kunt een kopie krijgen van een document, een samenvatting van het document of een uittreksel daarvan.
 2. Wij kunnen u uitnodigen om de documenten in te zien.
 3. U kunt de stukken digitaal ontvangen.

U ontvangt de informatie meestal samen met het besluit. Dit kan anders zijn als een derde partij bij het verzoek is betrokken.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? U kunt dan binnen zes weken bezwaar maken. Hoe u bezwaar kunt maken, leest u op de pagina bezwaar maken

Accordion item is ingeklapt

Bepaalde informatie maken wij niet openbaar. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Persoonsgegevens.
 • Informatie over opsporing en vervolging van strafbare feiten.
 • Bedrijfs- en fabricagegegevens.
 • Financiële gegevens die de belangen van de gemeente of een derde raken.
 • Persoonlijke (beleids)opvattingen in interne stukken.
 • Informatie die de veiligheid van de Staat schaadt.

Als uw verzoek op dergelijke informatie betrekking heeft, zullen wij de door u gevraagde informatie niet verstrekken.

Accordion item is ingeklapt

Het indienen van een Woo-verzoek is gratis. In sommige gevallen brengen wij kosten in rekening voor de informatie die u van ons ontvangt. Bijvoorbeeld voor het opsturen van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document. Wij informeren u vooraf over de kosten die in rekening worden gebracht.
 

Accordion item is ingeklapt

Meer informatie over de Woo vindt u onder Wet Open Overheid op wetten.overheid.nl.