Logo Gemeente Loon op Zand

Aanvraagformulier Subsidie Klimaatactief

Komt u in aanmerking voor subsidie? Vul dan het onderstaande formulier in.

Aanvraagformulier verlening Subsidie Klimaatactief
Aanvrager: particulier of stichting
Maatregelgegevens
Maatregel
Overige aspecten
Kosten en uitvoering
De aanvrager verklaart:
1. niet gestart te zijn met de uitvoering van de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd bij de gemeente;
2. kennis te hebben genomen van de inhoud van de Subsidieregeling Klimaat actief te vinden op www.overheid.nl (onder ‘lokale wet- en regelgeving’) of website van gemeente Loon op Zand
3. voor de maatregel, geheel of gedeeltelijk, geen subsidie op basis van de Subsidieregeling Klimaat actief van het waterschap te hebben ontvangen;
4. voor de maatregel geen subsidie te hebben ontvangen uit een andere subsidieregeling met soortgelijke doelstellingen waar de gemeente reeds bij is betrokken als medefinancier;
5. bekend te zijn met de verplichting om na afronding van de maatregel een formulier in te vullen ten behoeve van de vaststelling van de subsidie;
6. als bevoegd persoon dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Machtigingsformulier

U kunt iemand anders (een intermediair) inschakelen die de aanvraag voorbereidt, voor u indient en eventueel de verdere correspondentie voert. In dat geval dient u de intermediair te machtigen om namens u op te treden. Dat doet u via het machtigingsformulier