Ga naar de homepage

U kunt iemand anders (een intermediair) in te schakelen om de aanvraag voor te bereiden, voor u in te dienen en eventueel de verdere correspondentie te voeren. In dat geval dient u de intermediair te machtigen om namens u op te treden.

Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd.

Gegevens aanvrager: particulier of stichting

Gegevens intermediair

Machtiging

Ondertekening

Ik heb alle gegevens correct en volledig ingevuld en begrijp dat deze ondertekening dezelfde juridische status heeft als een geschreven geldige handtekening