Ga naar de homepage

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over de kinderraad.

Accordion item is ingeklapt

De kinderraad kan voorstellen of onderwerpen bij de volwassen gemeenteraad onder de aandacht brengen. De kinderen mogen adviseren over beleid en zelf activiteiten opzetten/uitvoeren. Daarnaast neemt de kinderraad (of een vertegenwoordiging ervan) deel aan gemeentelijke activiteiten zoals de 4- en 5-mei vieringen en de intocht van Sinterklaas.

Accordion item is ingeklapt

Hier maken ze begin van het jaar in overleg met hun begeleider(s) vanuit de gemeente(-raad) een keuze in. Daar vloeit een planning uit voort voor een schooljaar. We vullen per jaar enkele thema’s in, zodat de kinderraad deze goed uit kan werken en het behapbaar is voor iedereen.

In het eerste jaar ging onze kinderraad aan de slag met de thema’s speelveldjes, verkeersveiligheid en afval.

Accordion item is ingeklapt

De kinderraad vergadert zo’n zes keer per jaar in de raadzaal van Het Klavier in Kaatsheuvel. De bijeenkomsten worden voor een heel schooljaar vooraf ingepland en vinden plaats op een woensdagmiddag. Bij specifieke thema's kan het zo zijn dat een andere locatie passender is.

Accordion item is ingeklapt

Burgemeester Hanne van Aart is voorzitter van de vergaderingen van de kinderraad.

Accordion item is ingeklapt

De kinderraad is een initiatief van de gemeente. De vergaderingen en activiteiten zijn buiten schooltijd en worden begeleid door de gemeente.

Accordion item is ingeklapt

Democracity is een spel waar kinderen kennismaken met democratische besluitvorming door samen een stad te bouwen. Het is een educatief doe-programma dat speciaal voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs is ontwikkeld door ProDemos-Huis voor democratie en rechtsstaat. Bij het begin van het spel bestaat Democracity uitsluitend uit woonhuizen. Er is niets te doen en er is geen enkele voorziening. De in groepjes verdeelde klas gaat democratisch besluiten welke gebouwen en voorzieningen moeten worden geplaatst in Democracity.

De kinderraad is geen spel, maar geeft kinderen echte invloed in hun eigen gemeente. Kinderen doen onder andere kennis/ervaring op met debatteren, politieke etiquette, draagvlak creëren, burgerschap en lokale invloed. De kinderraad kan voorstellen of onderwerpen bij de volwassen gemeenteraad onder de aandacht brengen. De kinderen mogen adviseren over beleid en zelf activiteiten opzetten en uitvoeren.

Accordion item is ingeklapt

Iedere basisschool vaardigt een leerling uit groep 7 én een leerling uit groep 8 af naar de kinderraad. We gaan hierbij uit van de volgende scholen(combinaties):

  • De Lage Weijkens
  • De Blokkendoos
  • De Vlinderboom
  • De Vaert
  • De Touwladder en De Start samen
  • De Kinderboom
  • Den Bussel en
  • De Berk 

Accordion item is ingeklapt

De kinderraad bestaat uit minimaal zestien leden.

Accordion item is ingeklapt

Ook kinderen die buiten onze gemeente naar school gaan, zijn van harte welkom in de kinderraad. Deze kinderen kunnen zich direct bij de gemeente aanmelden, via kinderraad@loonopzand.nl

Accordion item is ingeklapt

De kinderen worden voor de periode van twee jaar benoemd. Dit zijn de schooljaren dat zij in groep 7 en 8 zitten. Bij voorkeur vindt de selectie al in groep 6 plaats, in juni. Zo kan in het nieuwe schooljaar meteen gestart worden.

Accordion item is ingeklapt

De eerste kinderraad in onze gemeente is gestart in schooljaar 2021-2022.

Accordion item is ingeklapt

Nee, de gemeente betaalt de aankoop van materialen voor de scholen, drinken en iets lekkers bij de vergaderingen, teamuitje(s), workshops, etc.

Accordion item is ingeklapt

We kiezen niet meteen een kinderburgemeester. Eerst ligt de focus op de vormgeving van de kinderraad. Als de kinderraad goed ‘staat’, kunnen we toewerken naar een kinderburgemeester.

Accordion item is ingeklapt

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via kinderraad@loonopzand.nl