Ga naar de homepage

Waarom een kinderraad?  

De gemeenteraad heeft besloten om een kinderraad te installeren omdat het belangrijk is dat kinderen meedenken, meedoen en meepraten over onderwerpen die hen bezighouden. Zij verdienen de kans om hun stem te laten horen. Het is belangrijk om kinderen te betrekken bij onderwerpen die invloed hebben op hun eigen toekomst. Met de komst van de kinderraad komt lokale politiek dichter bij de Loonse jeugd te staan.  

Wat doet de kinderraad? 

De kinderraad brengt voorstellen of onderwerpen bij de volwassen gemeenteraad onder de aandacht. Zij mag adviseren over beleid en zelf activiteiten opzetten en uitvoeren. Daarnaast neemt de kinderraad (of een vertegenwoordiging ervan) deel aan gemeentelijke activiteiten zoals de 4- en 5-mei vieringen, de intocht van Sinterklaas.  

Werving leden  

De werving van de kinderraad is in volle gang. Iedere basisschool uit de gemeente vaardigt een leerling uit groep 7 en een leerling uit groep 8 af. De kinderraad telt in totaal minimaal zestien leden.  De basisscholen bepalen ieder voor zich op welke manier de werving gebeurt. Dat kan zijn door gewoon de vraag aan de leerlingen voor te leggen, maar een loting of een verkiezing is uiteraard ook mogelijk.  

 


Agenda  

Zodra de kinderraad in het nieuwe schooljaar is samengesteld, komt zij één keer in de zes weken bij elkaar in de raadzaal van Het Klavier in Kaatsheuvel. De eerste vergadering is een bijzondere. Tijdens deze speciale bijeenkomst installeert de gemeente de kinderraad officieel voor twee schooljaren. Natuurlijk zijn de vergaderingen van de kinderraad openbaar, dus klasgenootjes, ouders; iedereen is (online) welkom! Uiteraard is de manier van ontmoeten afhankelijk van de geldende coronarichtlijnen. 
 

Veelgestelde vragen en antwoorden   

Lees hier de veelgestelde vragen en antwoorden.