Ga naar de homepage

Accordion item is ingeklapt

Als deelnemer aan het inwonerpanel ontvang je een aantal keer per jaar via e-mail een uitnodiging om mee te doen aan een online onderzoek. Per onderzoek kost je dit meestal niet meer dan tien minuten. De vragenlijsten zijn in te vullen op een computer, laptop, mobiele telefoon of tablet. Je kunt je op ieder gewenst moment afmelden voor deelname.

Accordion item is ingeklapt

Het PON & Telos is het onderzoeks- en adviesbureau (gevestigd in Tilburg) dat het panel beheert en de gemeente ondersteunt en adviseert bij het uitvoeren van de onderzoeken. Voor meer informatie zie www.hetpon-telos.nl

 

Accordion item is ingeklapt

De achtergrondgegevens - zoals leeftijd, geslacht en waar je woont - hebben we nodig om te kunnen waarborgen dat het inwonerpanel een goede afspiegeling is van alle inwoners van gemeente Loon op Zand. We behandelen jouw gegevens vertrouwelijk en de onderzoeksresultaten die Het PON & Telos aan de opdrachtgever (gemeente Loon op Zand) communiceert, zijn altijd anoniem.

Accordion item is ingeklapt

Iedereen die in de gemeente Loon op Zand woont en 16 jaar of ouder is, kan zich aanmelden voor deelname aan het panel. De enige voorwaarde is dat je beschikt over een e-mailadres en toegang tot internet hebt. Vraag dus gerust aan je huisgenoten of familieleden uit Loon op Zand die 16 jaar of ouder zijn of zij ook lid willen worden van het inwonerpanel!

Accordion item is ingeklapt

We gebruiken de resultaten van de onderzoeken voor gemeentelijk beleid en om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. Deelnemers van het panel ontvangen na afloop van een onderzoek altijd een nieuwsbrief met de belangrijkste onderzoeksresultaten. Ook geven we daarin zoveel mogelijk aan welke aandachtspunten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en wat we hiermee gaan doen.

Accordion item is ingeklapt

Wil je je afmelden voor deelname aan het panel? Stuur dan een e-mail aan inwonerpanelloonopzand@hetpon-telos.nl

Accordion item is ingeklapt

Ben je je wachtwoord vergeten? Stuur ons dan een mail via inwonerpanelloonopzand@hetpon-telos.nl

Accordion item is ingeklapt

Voor vragen kun je contact opnemen via 0416 – 289 111 of mail je vraag aan inwonerpanelloonopzand@hetpon-telos.nl.

Accordion item is ingeklapt

Klik hier voor de privacyverklaring van Het PON & Telos.