Ga naar de homepage

De gemeente Loon op Zand heeft een inwonerpanel. Dit is een groep inwoners die een aantal keer per jaar met ons meedenkt over actuele thema’s die in onze gemeente spelen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over veiligheid, duurzaamheid & energie en leefomgeving.

Accordion item is ingeklapt

In het Klimaatakkoord van Parijs is onder andere afgesproken dat alle gebouwen voor 2050 aardgasvrij moeten zijn. Dat betekent dat we geen aardgas meer gebruiken om binnenruimtes te verwarmen, om te koken of om warm water in onze woningen, winkels en bedrijven te krijgen. In de Transitievisie Warmte legt de gemeenteraad van Loon op Zand eind van dit jaar globaal vast hoe de gemeente stap voor stap aardgasvrij kan worden. Ook energiebesparing is daarin een belangrijk onderdeel. In dit onderzoek willen we van onze panelleden weten hoe ze tegen deze zaken aankijken.

Accordion item is ingeklapt

Deelnemers ontvangen een aantal keer per jaar via e-mail een uitnodiging om mee te doen aan een online onderzoek. Per onderzoek kost dit meestal niet meer dan tien minuten. De vragenlijsten zijn in te vullen op een mobiele telefoon, tablet, laptop of computer. De onderzoeken worden uitgevoerd door Het PON & Telos, een onderzoeks- en adviesbureau uit Tilburg.

Accordion item is ingeklapt

Iedereen die in de gemeente woont en 16 jaar of ouder is, kan zich aanmelden voor deelname aan het panel. Het enige dat nodig is, zijn een e-mailadres en toegang tot internet.

Accordion item is ingeklapt

We gebruiken de resultaten van de onderzoeken voor het maken van toekomstplannen en om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. Deelnemers aan het inwonerpanel ontvangen na afloop van een onderzoek altijd een nieuwsbrief met de belangrijkste onderzoeksresultaten. Ook geven we aan welke aandachtspunten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en wat we hiermee gaan doen. De resultaten van het eerste onderzoek leest u hier

Accordion item is ingeklapt

Aanmelden kan via deze pagina. Vragen? Lees dan eerst de veelgestelde vragen. Heb je hierna nog vragen? Bel dan met 0416 – 289 111 of stuur een e-mail.