Ga naar de homepage

De gemeente Loon op Zand heeft een inwonerpanel. Dit is een groep inwoners die een aantal keer per jaar met ons meedenkt over actuele thema’s die in onze gemeente spelen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over veiligheid, duurzaamheid & energie en leefomgeving.

Accordion item is ingeklapt

In september 2021 werden leden van het inwonerpanel Loon op Zand en andere inwoners (via media en website) uitgenodigd een online vragenlijst in te vullen over energiebesparing en aardgasvrij wonen. Het onderzoek is uitgevoerd door Het PON & Telos, in opdracht van de gemeente Loon op Zand. De resultaten van het onderzoek worden meenomen in de Transitievisie Warmte. Hierin beschrijft de gemeente op hoofdlijnen hoe Loon op Zand aardgasvrij kan zijn in 2050. De resultaten geven met name input voor de vraag: Hoe brengen we de beweging naar aardgasvrij op gang en wat is daarvoor nodig? 256 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. U kunt hier de onderzoeksresultaten bekijken. 

Accordion item is ingeklapt

Deelnemers ontvangen een aantal keer per jaar via e-mail een uitnodiging om mee te doen aan een online onderzoek. Per onderzoek kost dit meestal niet meer dan tien minuten. De vragenlijsten zijn in te vullen op een mobiele telefoon, tablet, laptop of computer. De onderzoeken worden uitgevoerd door Het PON & Telos, een onderzoeks- en adviesbureau uit Tilburg.

Accordion item is ingeklapt

Iedereen die in de gemeente woont en 16 jaar of ouder is, kan zich aanmelden voor deelname aan het panel. Het enige dat nodig is, zijn een e-mailadres en toegang tot internet.

Accordion item is ingeklapt

We gebruiken de resultaten van de onderzoeken voor het maken van toekomstplannen en om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. Deelnemers aan het inwonerpanel ontvangen na afloop van een onderzoek altijd een nieuwsbrief met de belangrijkste onderzoeksresultaten. Ook geven we aan welke aandachtspunten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en wat we hiermee gaan doen. De resultaten van het eerste onderzoek leest u hier

Accordion item is ingeklapt

Vragen? Lees dan eerst de veelgestelde vragen. Heb je hierna nog vragen? Bel dan met 0416 – 289 111 of stuur een e-mail.