Ga naar de homepage

Ieder jaar kijken we met veel aandacht naar ons huishoudboekje. Dit noemen we de begroting. Wat hebben we nodig om volgend jaar ons werk te doen? En hoe gaan we dit betalen? We leggen dit uit in het volgende filmpje.

Accordion item is ingeklapt

Zo’n 60% van onze inkomsten ontvangen wij van het Rijk. Verder ontvangen wij belasting van inwoners, bedrijven en bezoekers. Denk hierbij aan riool- en afvalstoffenheffing, Onroerende Zaakbelasting (OZB) en toeristenbelasting. 
Inwoners en bedrijven betalen ook voor geleverde diensten, denk aan vergunningen, paspoorten, rijbewijzen en huwelijken. Daarnaast komt er geld binnen door de verkoop van grond en gebouwen en door het aanvragen van subsidies bij de provincie, het rijk of de Europese Unie.

Accordion item is ingeklapt

We geven geld uit aan:

  • Veiligheid
  • Scholen
  • Het bouwen van woningen
  • Sociale ondersteuning en begeleiding
  • Verkeer, vervoer en afval
  • Sport, cultuur en recreatie
  • Economie
  • Organisatie

Accordion item is ingeklapt

Met het huishoudboekje bepalen we in het najaar de keuzes voor het volgend jaar. Dit noemen we de voorbereiding van de begroting. We rekenen uit wat deze keuzes gaan kosten en hoe wij dit gaan betalen. De gemeenteraad neemt hierover altijd in november een besluit.

Accordion item is ingeklapt

Alle financiële stukken over de afgelopen jaren en de begroting voor 2022 leest u op de pagina financieel.