Ga naar de homepage

Op deze pagina vindt u de financiële documenten (kadernota, programmabegroting en jaarrekening) van de gemeente Loon op Zand.

Kadernota

De Kadernota is de eerste stap ter voorbereiding van de jaarlijkse begroting. In de kadernota staan de inhoudelijke en financiële kaders voor het beleid en uitvoering van de gemeente voor het komend jaar. 

Begroting 

Ieder jaar kijken we met veel aandacht naar ons huishoudboekje. Dit noemen we de begroting. Wat hebben we nodig om volgend jaar ons werk te doen? En hoe gaan we dit betalen? De basis hiervoor is de kadernota. 

Jaarrekening

In de jaarrekening wordt gekeken en toegelicht wat de werkelijke uitgaven en inkomsten van het jaar daarvoor waren. Daarnaast bevat de jaarrekening de balans en de controleverklaring van de accountant.