Ga naar de homepage

Voor het inzamelen van geld (collecteren) voor een goed doel heeft u een vergunning nodig. Dien de aanvraag minimaal 8 weken vóór de collecte in.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en kijkt of uw collecte de enige is in de betreffende periode. Dit voorkomt dat er twee collectes gelijktijdig plaatsvinden.

Accordion item is ingeklapt
  • Het Centraal Bureau voor Fondsenwerving CBF stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op
  • Op het rooster staan landelijke instellingen die willen collecteren en wanneer
  • Naast deze collectes zijn er vrije periodes
  • In de vrije periodes mogen gemeenten vergunningen verlenen aan plaatselijke instellingen
  • Uw aanvraag moet passen binnen de vrije periodes in het landelijk collecterooster

 

Lees meer over het collecterooster op: www.cbf.nl/collecterooster

Accordion item is ingeklapt

De gemeente stelt op verzoek collectebussen ter beschikking. Vermeld in uw aanvraag het aantal collectebussen wat u nodig heeft.

Accordion item is ingeklapt

Voor collecteren gelden er in gemeente Loon op Zand een aantal regels. Lees de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Accordion item is ingeklapt

De kosten voor een collectevergunning staan op de pagina leges en tarieven