Ga naar de homepage

Horecabedrijven en slijterijen hebben een vergunning nodig. Maak voor het aanvragen van een exploitatie- of drank- en horecavergunning een afspraak via 0416 - 289111.

Accordion item is ingeklapt

De vergunning is bestemd voor: 

 • Horecabedrijf: een bedrijf dat bedrijfsmatig en/of tegen betaling alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse of etenswaren verstrekt. Voorbeelden: cafĂ©, restaurant, cafetaria, shoarmazaak, (sport)kantine van verenigingen of stichtingen, museum, theater, lunchroom en buurtcentrum.
 • Slijterijen

Accordion item is ingeklapt

Wilt u meer dan 50 mensen tegelijk toegang geven tot uw horeca-inrichting?

 • Controleer dan via Omgevingsloket of u een melding moet doen of omgevingsvergunning nodig heeft
 • Maak uiterlijk 4 weken voor de start van de activiteit een melding in het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving via Omgevingsloket.

Wilt u een kansspelautomaat plaatsen? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Neem hiervoor contact op met de gemeente via info@loonopzand.nl of 0416- 289111.

Voor alle informatie over de exploitatievergunning, kijk op de pagina Exploitatievergunning.

Accordion item is ingeklapt
 • Tijdens uw afspraak bij de gemeente ontvangt u alle benodigde formulieren en uitleg over het aanvragen van de vergunning.
 • U verzamelt alle informatie en vult thuis de formulieren in.
 • Maak vervolgens opnieuw een afspraak bij de gemeente, om uw aanvraag in te dienen.

Een eventuele melding of aanvraag van een omgevingsvergunning kunt u doen in het Omgevingsloket.

Accordion item is ingeklapt

U wilt een nieuwe leidinggevende op uw aanhangsel van uw vergunning toevoegen of een personeelslid dat is vertrokken van het aanhangsel laten verwijderen. U kunt dit online regelen. Open het online formulier (inloggen met Eherkenning). 

Accordion item is ingeklapt
 • Na het indienen van uw aanvraag start de formele behandeltijd, dit is 8 weken.
 • Tijdens deze behandeltijd controleert de gemeente alle documenten.
 • De personen die als leidinggevenden op de vergunning komen, screent de gemeente bij politie en justitie.
 • De gemeente controleert ook de inrichting van uw zaak.

De gemeente probeert de vergunning zo snel mogelijk af te geven. U kunt daar als ondernemer zelf invloed op uitoefenen door de aanvraag zo duidelijk en volledig mogelijk in te dienen.

Accordion item is ingeklapt
 • Een vergunning staat op naam en locatie. Een vergunning kan nooit overgedragen worden aan een andere ondernemer. U kunt de vergunning ook niet voor een ander pand gebruiken. 
 • Bij iedere aanvraag voert de gemeente een zogenaamd Bibob onderzoek uit. Bibob staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. De gemeente onderzoekt of de aanvrager eventueel onrechtmatig verkregen gelden  in de horeca-inrichting steekt. Ook controleert de gemeente of de horeca-inrichting niet wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten.
 • Een afschrift van de vergunning moet altijd in het bedrijf aanwezig zijn.
 • Zonder vergunning mag u de zaak niet geopend hebben voor het publiek.

Accordion item is ingeklapt

De kosten voor de diverse vergunningen staan op de pagina leges en tarieven, onder het kopje Vergunningen. De kosten voor de omgevingsvergunning vindt u in de tarieventabel (hoofdstuk 2) van de legesverordening 2024.

Accordion item is ingeklapt

De horecavisie Loon op Zand is vastgesteld door de gemeenteraad op 9 juli 2015. Bekijk de Horecavisie Loon op Zand (pdf)