Ga naar de homepage

Eind juni maakte de gemeente Loon op Zand bekend de verkoop van De Westkant en Bruintje Beer door te zetten. Ze gaf aan hiervoor een openbare selectieprocedure te starten. Nu de vakanties achter de rug zijn, heeft de gemeente de eisen bekend gemaakt waaraan de ontwikkelideeën moeten voldoen. Voorop staat dat het moet gaan om betaalbare huizen. Tegelijkertijd heeft de gemeente duurzaamheid hoog in het vaandel staan en moet een aantal waardevolle bomen behouden blijven.

“Wonen in een groene én betaalbare omgeving”

De gemeente staat open voor nieuwe ideeën die ontwikkelaars aandragen. Wel geldt er een aantal richtlijnen voor de ontwikkelaars. Zo moet het gaan om betaalbare woningen, vertelt wethouder Louis Laros. “We willen dat onze inwoners kunnen wonen en leven in een groene én betaalbare omgeving. Iedereen verdient een plek in onze gemeente. Ook willen we een aantal waardevolle bomen behouden. Verder staat duurzaamheid hoog bij ons in het vaandel.” Plannen die rekening houden met het bestaande groen kunnen daarom rekenen op sympathie van de gemeente. Concreet gaat het om woningen tot maximaal 355.000 euro vrij op naam.

Procedure en meer informatie

Geïnteresseerden om de locatie te ontwikkelen kunnen tot uiterlijk 12 november de eerste globale plannen indienen. Daaruit maakt de gemeente een selectie waarna de geselecteerden de kans krijgen hun idee verder uit te werken. De gemeente streeft ernaar om in het eerste kwartaal van 2024 een definitieve keuze te kunnen maken.

Meer informatie is te vinden op: www.loonopzand.nl/westkant