Ga naar de homepage

De gemeenteraad heeft op 27 juni een motie aangenomen om de crisisnoodopvang aan de Dodenauweg te verlengen. Aanleiding voor dit besluit is het feit dat de druk op de asielketen nog steeds hoog is, de noodopvang niet voor overlast of (veiligheids)incidenten heeft geleid én de plannen voor flexwonen nog niet in 2024 gerealiseerd kunnen worden.

Voorafgaand aan de raadsvergadering heeft er een opiniërende bijeenkomst plaatsgevonden waarbij inwoners hun mening konden delen met de gemeenteraad. Negen mensen maakten gebruik van het inspreekrecht. Ook heeft de gemeenteraad diverse brieven van inwoners ontvangen. In de aansluitende formele raadsvergadering is uitgebreid stilgestaan bij de motie om de crisisnoodopvang te verlengen. Deze motie is door de gemeenteraad in meerderheid aangenomen.

Het projectteam CNO gaat samen met alle betrokken organisaties aan de slag met de voortzetting van de crisisnoodopvang en het plannen van burenoverleg. Ervaart u hinder of heeft u opmerkingen dan kunt u 24/7 bellen met 06-41876855. Meer informatie vindt u op www.loonopzand.nl/opvang.