Ga naar de homepage

Eind februari kreeg u de aanslag gemeentelijke belastingen in uw berichtenbox van MijnOverheid of per post. Misschien is het u al opgevallen dat er een paar dingen anders zijn dan vorige jaren. We zetten de veranderingen even op een rijtje:

1. Nieuw: Belastingsamenwerking West-Brabant verstuurde de aanslag

U ontving de aanslag niet meer van de gemeente maar van BWB (Belastingsamenwerking West-Brabant). Vanaf 1 januari 2023 zijn we namelijk aangesloten bij BWB. 

2. Eén aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en waterschap Brabantse Delta

Vorige jaren ontving u de aanslag waterschapsbelasting los van de aanslag gemeentelijke belastingen. Nu ontvangt u voortaan één gecombineerde aanslag. Dit geldt alleen als u in het gebied van waterschap Brabantse Delta woont.

3. Dubbele afschrijving in maart en april 2023 bij automatische incasso

De automatische incasso van de waterschapsbelastingen 2022 loopt door tot en met april 2023. In maart en april schrijft BWB ook de eerste termijnen van de belastingaanslag 2023 af. Dit betekent een dubbele afschrijving voor inwoners met een automatische incasso.

4. De betaaltermijn is twee maanden

U moet uiterlijk 2 maanden na de datum op het aanslagbiljet betalen. Maar u kunt er ook voor kiezen om in maximaal 10 maandelijkse termijnen te betalen. Dat regelt u gemakkelijk online via bwbrabant.nl/automatische-incasso 

Hebt u vragen?

Kijk op bwbrabant.nl of bel naar 076 – 529 83 00. De medewerkers van BWB helpen u graag!