Ga naar de homepage

Burgemeester Hanne van Aart heeft de gemeenteraad van Loon op Zand geïnformeerd over haar verzoek aan Zijne Majesteit de Koning om haar per 1 september aanstaande eervol ontslag te verlenen. Op dat moment is burgemeester Van Aart bijna zeven jaar burgemeester van Loon op Zand en geeft ze aan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Wat die uitdaging gaat zijn, is nog niet bekend.

Burgemeester Hanne van Aart

Fotografie: Pulles & Pulles

Op 20 november 2017 werd Hanne van Aart als jongste (vrouwelijke) burgemeester van Nederland geïnstalleerd en ontving de Rode Lantaarn uit handen van voorganger Joris Bengevoord van Winterswijk. Op 1 december 2023 werd Van Aart door commissaris van de Koning Ina Adema herbeëdigd voor haar tweede ambtstermijn.

Dankbaar

“Het zijn van burgemeester heb ik iedere dag als een feestje ervaren” schrijft Van Aart aan de gemeenteraad. “Van diamanten en briljanten huwelijksjubilea tot Kinderraad en van alle regionale vergaderingen tot de vele persoonlijke gesprekken met inwoners, fantastisch!” Ze geeft aan met dankbaarheid en nederigheid terug te kijken op haar tijd in Loon op Zand. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners konden op burgemeester Van Aart rekenen in goede, maar ook in moeilijke tijden. Dat ze voor iedereen klaar stond bewees Van Aart tijdens de coronapandemie toen de eerste patiënt uit Loon op Zand bleek te komen. Ook de individuele gesprekken met inwoners hebben indruk gemaakt. “We zijn er in geslaagd hele simpele dingen héél moeilijk te maken. Ik heb altijd geprobeerd bij te dragen aan de oplossing in plaats van onderdeel te zijn van het probleem.”

Niet alleen de grote thema’s kregen haar aandacht, ook de meldingen over hondenpoepoverlast of verkeerd geplaatste bladkorven nam Van Aart serieus. “Als je er niet voor de inwoner bent als het om stoeptegels en bladoverlast gaat, bellen ze je ook niet als het serieus mis gaat” zo zei ze geregeld.

“Vertrouwen, positiviteit en een stevige ruggengraat”

Zelf deinsde ze niet terug om zich in het maatschappelijke debat te begeven. Zo sprak ze zich duidelijk uit over grensoverschrijdend gedrag naar aanleiding van The Voice of Holland en was ze pleitbezorger voor meer vrouwen op topfuncties. Maar ook haar ‘eigen’ partij moest het recent nog ontgelden toen de Eerste Kamerfractie opgeroepen werd tegen de Spreidingswet te stemmen. “Besturen anno 2024 vraagt om vertrouwen, positiviteit en een stevige ruggengraat. Alleen als je samen verschillen durft te benoemen en het lef hebt ze te willen overbruggen, heeft politiek kans van slagen. Voor bange mensen en eigenbelang is geen plaats” zegt Hanne van Aart.

Tijd voor iets anders

Na bijna zeven jaar stopt Van Aart per 1 september aanstaande. Overtuigd ooit terug te keren in het openbaar bestuur gunt ze zichzelf de vrijheid en tijd om andere talenten te ontdekken. “Na dertien jaar overheid wil ik weten wat ik nog meer in mijn mars heb.”

Waarnemend burgemeester

Na overleg met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad en het college van B&W benoemt de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant per 1 september 2024 een waarnemend burgemeester voor Loon op Zand. Daarna start de procedure om een nieuwe burgemeester te benoemen. Meer informatie over deze procedure vindt u hier.