Ga naar de homepage

30 illegale sekswerkers, uitkeringsfraude en dwangsommen verbeurd

Op 23 en 30 mei 2024 bezocht het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) van het district Hart van Brabant een groot aantal locaties. De twee controledagen waren gericht op illegale prostitutie en mensenhandel. Er werden 33 sekswerkers gecontroleerd, waarbij 30 keer sprake was van illegale prostitutie.

Illegale sekswerkers

De meerderheid van de gecontroleerde personen kwam uit Oost-Europese landen zoals Roemenië, Bulgarije en Hongarije. Zij komen in Nederland in het illegale circuit terecht en verblijven vaak slechts enkele dagen op een locatie.

Tijdens de controles bleek dat deze werkzaamheden voornamelijk werden aangeboden vanuit hotels, vakantieparken en sociale huurwoningen. Zo hebben controleurs in een hotel in Gilze en Rijen geconstateerd dat meerdere sekswerkers illegaal werkten vanuit hotelkamers. Ook in een Tilburgs hotel bleek een sekswerker een kamer bedrijfsmatig te gebruiken. Verder werden twee vakantieparken in Oisterwijk en Kaatsheuvel gecontroleerd. Op beide parken werden meerdere sekswerkers aangetroffen in vakantiehuisjes.

Controleurs constateerden dat in acht woningen sprake was van illegaal sekswerk. Daarbij zijn, vanwege recidive, ook dwangsommen verbeurd van in totaal €10.000,-. De gemeenten bekijken welke bestuursrechtelijke maatregelen zij verder kunnen nemen. Van de 33 gecontroleerde sekswerkers, gaven acht aan graag in contact te komen met Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW013). Hier is direct opvolging aan gegeven.

Andere overtredingen

Een sekswerker die vanuit de gemeente een uitkering ontvangt, bleek de inkomsten uit het sekswerk niet op te geven. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan. In twee andere gevallen verhuurde een uitkeringsgerechtigde een gedeelte van de woning onder aan een sekswerker. De inkomsten hiervan werden eveneens niet doorgegeven. De uitkeringsfraude wordt verder onderzocht door de gemeente.

Bij een controle in een woning in Tilburg werd een sekswerker aangetroffen met de Panamese nationaliteit. Vanwege onrechtmatig verblijf in Nederland, heeft de politie (AVIM) het paspoort ingenomen en loopt de sekswerker het risico Nederland uitgezet te worden.

Verder zijn overtredingen vastgesteld die variëren van brandonveilige situaties in woningen, het onderverhuren van sociale huurwoningen en personen die op adressen verbleven zonder daar ingeschreven te staan.

Zicht op illegale prostitutie is essentieel

De controles vonden plaats naar aanleiding van meldingen uit de buurt en seksadvertenties die online vindbaar zijn. Via de controles willen de gemeenten zicht krijgen op illegale prostitutie vanuit woningen en/of bedrijfspanden, de netwerken die hierachter schuilgaan en seksuele
uitbuiting en misstanden binnen deze branche tegengaan. Zicht op illegale prostitutie is essentieel om uitbuiting, mensenhandel en criminele activiteiten aan te pakken. Alleen door zicht te hebben op deze problematiek kunnen we effectieve maatregelen nemen en een veilige,
rechtvaardige samenleving creëren voor iedereen.

Bij de actiedag op 30 mei sloot de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Conny Rijken, aan. Zij heeft de wettelijke taak om onder andere onderzoek te doen naar de aard en omvang van mensenhandel en hierover de regering te adviseren.

Gemeenten werken samen in BIT

De gemeenten in het district Hart van Brabant - Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk - werken sinds 1 oktober 2023 samen in een Bestuurlijk Interventieteam en bundelen onder andere de krachten om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Het BIT werd bij deze controles ondersteund door de politie en rechercheurs van AVIM.

Melden helpt!

Het aanpakken van illegale, criminele of opvallende activiteiten zoals illegale prostitutie en uitbuiting kunnen overheden niet alleen. Het is belangrijk dat inwoners eventuele vermoedens melden. Dit kan ervoor zorgen dat slachtoffers hulp en ondersteuning krijgen, en verdachten worden opgespoord. Melden kan bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.