Ga naar de homepage
ondersteunende afbeelding begroting

Donderdagavond 9 november 2023 besprak de gemeenteraad de begroting 2024 van de gemeente. Op vier onderwerpen heeft de gemeenteraad de begroting echt gewijzigd. Daarnaast heeft de raad het college vijf opdrachten gegeven. Tot slot heeft de gemeenteraad de begroting unaniem vastgesteld.

Iedereen doet mee

Zo heeft de raad unaniem besloten dat de Samen-Loont-Pas vanaf volgend jaar meestijgt met de prijzen. Met deze pas kunnen inwoners die het financieel niet zo breed hebben toch meedoen in onze samenleving. Tot nu toe bleef het bedrag op de pas gelijk als vorig jaar. Door het besluit van de raad wordt het bedrag op de Samen-Loont-Pas iets hoger.

Iedereen telt mee

Ook de motie van GemeenteBelangen over inclusie kon op unanieme steun rekenen. Inclusie betekent dat iedereen gelijk is en meetelt in de samenleving. En dat iedereen dezelfde mogelijkheden en kansen moet krijgen. De raad heeft het college opdracht gegeven om op alle beleidsterreinen aandacht te hebben voor inclusie. Om er zeker van te zijn dat dit gaat lukken, wordt deze verantwoordelijkheid toegevoegd aan het takenpakket van de wethouder sociaal domein. Verder heeft de raad het college opdracht gegeven om jaarlijks op 10 december de Mensenrechtenvlag uit te steken. Hiermee laat de gemeente weten dat alle mensen gelijkwaardig zijn, en dat de gemeente ook mensen wil verbinden en verschillen wil overbruggen.

De raad vroeg ook aandacht voor betaalbare woningen in de gemeente Loon op Zand, voor het in stand houden van Het Witte Kasteel, en voor Landschapspark Pauwels.

Meer informatie over de begroting van 2024?

Wil je meer weten over de begroting en de aangenomen moties en amendementen voor 2024? Alle raadsvergaderingen en -stukken zijn openbaar toegankelijk en online te volgen en terug te kijken via www.loonopzand.bestuurlijkeinformatie.nl.