Ga naar de homepage

Wij begrijpen dat u vragen heeft over de opvang van vluchtelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Daarom hebben we een Q&A samengesteld met de meest gestelde vragen.

Algemene vragen

Accordion item is ingeklapt

Op dit moment hebben we vooral behoefte aan mensen die een rol willen spelen bij een goede vorm van dagbesteding. Denk hierbij aan sport en andere vormen van recreatie. Wilt u hier (bijvoorbeeld vanuit uw vereniging) een rol in spelen dan horen we dat uiteraard graag. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@loonopzand.nl.

Accordion item is ingeklapt

Geld doneren is mogelijk via het Rode Kruis Nederland of via Giro555.

Accordion item is ingeklapt

Als u vluchtelingen wilt ondersteunen, kunt u dat het beste vanuit Nederland doen. Op de website van de Rijksoverheid staat het meest actuele reisadvies. 

Opvang vluchtelingen

Accordion item is ingeklapt

Sinds 28 maart 2022 biedt Loon op Zand onderdak aan 40 Oekraïense vluchtelingen in de voormalige Theresiaschool in Kaatsheuvel.

Vanaf november 2023 bieden we tijdelijke opvang voor 100 Oekraïners bij Arbeid Adelt in De Moer.

Accordion item is ingeklapt

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is districtelijk georganiseerd en bestaat uit de drie districten Hart van Brabant, Baronie en Markiezaten. Loon op Zand hoort bij het district Hart van Brabant. Aan de hand van het aantal inwoners is bepaald hoeveel opvangplekken ieder district zal inrichten.

Accordion item is ingeklapt

De opvanglocaties bestaan uit drie categorieën: noodopvang, semi-lange termijn en langere termijn. Wat die laatste categorie betreft gaat het om reguliere huisvesting. 

Er zijn twee noodopvanglocaties in onze regio. Eén grote locatie in Breda waar 200 vluchtelingen terecht kunnen en een kleine locatie in Tilburg waar plek is voor enkele tientallen mensen. Die zijn bedoeld voor de opvang van de eerste paar dagen (maximaal 72 uur). Indien mogelijk, worden vluchtelingen direct naar een woonplek gebracht waar ze langere tijd kunnen verblijven.

Accordion item is ingeklapt

Tijdens de Regionale Regietafel van 16 mei 2023 hebben de burgemeesters van de regio Hart van Brabant afgesproken om de regionale vluchtelingenopgave collectief aan te pakken. De taakstelling voor Loon op Zand bedraagt sinds 1 juli 2023 230 opvangplekken. Afgesproken is dat gemeenten zich tot het uiterste inspannen om tenminste te voldoen aan 60% van hun taakstelling. Voor Loon op Zand gaat het dan om tenminste 138 opvangplekken.

Accordion item is ingeklapt

Gelet op de onzekere situatie is dit nog niet duidelijk en hangt het af van de ontwikkelingen in Oekraïne. Bij de voormalige Theresiaschool gaan we vooralsnog uit tot maart 2024. Bij Arbeid Adelt gaan we vooralsnog uit tot maart 2026.

Accordion item is ingeklapt

Voor het opvangen van vluchtelingen zijn vanuit de gemeente geen financiële middelen beschikbaar. Het rijk vergoedt de kosten van de opvang die door de gemeenten wordt georganiseerd. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op inkomen, eventueel uit uitkeringen. Om in aanmerking te komen voor uitkeringen moeten mensen ingeschreven staan bij de gemeente

Accordion item is ingeklapt

Loon op Zand heeft de afgelopen anderhalf jaar veel ervaring opgedaan met de opvang van vluchtelingen. U weet wellicht dat we in de voormalige Theresiaschool sinds maart 2022 al 40 Oekraïense vluchtelingen huisvesten en vorig jaar juni hebben we in De Wetering in Loon op Zand crisisnoodopvang voor 150 asielzoekers verzorgd. Daar waren en zijn de beveiliging en het beheer goed geregeld. We zullen exact dezelfde inspanning leveren om ook in De Moer deze tijdelijke opvang voor iedereen veilig en prettig te maken. Het is goed om te weten dat er 24/7 beheer en beveiliging aanwezig is bij Arbeid Adelt. Overdag ligt het locatiemanagement in handen van de beheerder die in het woonhuis woont. In de avonduren en de nacht is er beveiliging aanwezig. Omwonenden van de opvanglocaties hebben de telefoonnummers van het beheer en beveiliging ontvangen zodat ze met vragen daar snel terecht kunnen.

Accordion item is ingeklapt

Uiteraard helpen we de Oekraïense vluchtelingen bij het vinden van een goede vorm van dagbesteding. Voor kinderen en jongeren betekent dit dat zij naar school gaan. De contacten met het onderwijs hierover zijn al gelegd. Volwassenen mogen in Nederland gewoon aan het werk. Verder zijn we bezig met het vervoer. Zo zijn we druk in overleg over de mogelijkheid om een extra OV-halte te creëren in De Moer naast de TaxiHub die maandag is geopend. Daarnaast verzorgen we, samen met ContourdeTwern, een aanbod van sport en recreatie. Wilt u hier (bijvoorbeeld vanuit uw vereniging) een rol in spelen dan horen we dat uiteraard graag. Ook als u nog andere ideeën heeft of een bijdrage wilt leveren aan het veilig en prettig verlopen van deze huisvesting, nodigen wij u van harte uit deze met ons te delen. Stuurt u in dat geval een bericht naar info@loonopzand.nl.