Ga naar de homepage

Ласкаво просимо до муніципалітету Лун-оп-Занд! Ми можемо уявити, що у вас є багато запитань. Ми намагаємося відповісти на ваші запитання якнайкраще, а іноді направляємо вас до національних організацій. Ми ще не маємо відповіді на деякі запитання. Як тільки з’явиться більш актуальна інформація, ми її оновимо.

Welkom in de gemeente Loon op Zand! We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft. We proberen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en verwijzen u soms door naar landelijke organisaties. Op sommige vragen hebben we nog geen antwoord. Zodra er meer actuele informatie is, vullen we deze aan.

Accordion item is ingeklapt

Як біженець з України необхідно зареєструватися в муніципалітеті, якщо ви перебуваєте в нашому муніципалітеті на більш тривалий період часу. Ви можете зареєструватися на базовій реєстрації нашого муніципалітету, записавшись на прийом до муніципалітету за номером телефону 0416-289111. Звичайно, ви також можете відвідати нас, щоб записатися на прийом до стійки.

Als vluchteling uit Oekraïne is het nodig om u in te schrijven bij de gemeente als u voor langere termijn in onze gemeente verblijft. U kunt zich inschrijven in de basisregistratie van onze gemeente door een afspraak te maken bij de gemeente via telefoonnummer 0416-289111. U kunt uiteraard ook bij ons binnenlopen om een afspraak te maken bij de balie.

Accordion item is ingeklapt

Не маєте паспорта? Потім зверніться до посольства України на сайті www.netherlands.mfa.gov.ua, щоб подати заявку на новий паспорт.

Heeft u geen paspoort? Meld u zich dan bij de Oekraïense ambassade via www.netherlands.mfa.gov.ua om een nieuw paspoort aan te vragen.

Accordion item is ingeklapt

Вам дозволено працювати як український біженець без дозволу на роботу. Тоді ви зобов’язані оформити основну страховку для медичного обслуговування: https://www.refugeehelp.nl/nl/ukrainian-refugee

U mag als Oekraïense vluchteling vanaf 1 april 2022 werken zonder tewerkstellingsvergunning. U bent dan wel verplicht om een basisverzekering voor medische zorg af te sluiten.

Actuele informatie over werken in Nederland, de zorgverzekering en andere betrokken organisaties vindt u: https://www.refugeehelp.nl/uk/ukrainian-refugee

Accordion item is ingeklapt

Як український біженець, ви маєте право на дохід, можливо, від пільг. Щоб мати право на пільги, ви повинні бути зареєстровані в муніципалітеті.

Als Oekraïense vluchteling heeft u recht op inkomen, eventueel uit uitkeringen. Om in aanmerking te komen voor uitkeringen moet u ingeschreven staan bij de gemeente.

Accordion item is ingeklapt

Уряд Нідерландів оголосив, що біженці з України отримають допомогу на проживання. Нижче ви можете прочитати про відповідні суми. 

Ставки живих грошей

 • Нова сума на одяг і особисті витрати становить 56,12 євро на місяць (раніше 55,00 євро).
 • З 1 лютого розмір допомоги на проживання змінився. До 1 лютого 2023 року допомога (на харчування) становила 205 євро на людину. Тепер сума, яку ви отримуватиме, залежить від розміру вашої родини. Чим більше людей у ​​вашій родині, тим менша сума на одну особу.
 • Якщо ваша родина складається з 1 або 2 осіб, ви отримуватимете 215,06 євро на дорослого та 178,36 євро на неповнолітнього на місяць.
 • Якщо ваша сім’я складається з 3 осіб, ви отримуватимете 171,99 євро на дорослого та 142,57 євро на неповнолітнього на місяць.
 • Якщо ваша сім’я складається з чотирьох або більше осіб, ви отримуватимете 150,45 євро на дорослого та 124,97 євро на неповнолітнього на місяць.
 • Ви не отримуватиме грошей на їжу, коли ви перебуваєте в муніципальному притулку, де вам надають їжу.
 • Для осіб, які проживають у приймаючих сім'ях, додаткова допомога на проживання зменшується. Ця сума становить 93 євро на місяць як для дорослих, так і для неповнолітніх.

De Nederlandse regering heeft aangekondigd dat de vluchtelingen uit Oekraïne leefgeld ontvangen. Hieronder leest u om welke bedragen het gaat.

Tarieven leefgeld

 • Het nieuwe bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven is €56,12 per maand (voorheen €55).
 • Het leefgeld is op 1 februari verandert. Tot 1 februari 2023 was het leefgeld (voor eten) €205 per persoon. Nu is het bedrag dat je krijgt afhankelijk van de grootte van je gezin. Hoe meer mensen in je gezin, hoe lager het bedrag per persoon.
 • Bestaat je gezin uit 1 of 2 personen, dan ontvang je per volwassene €215,06 en per minderjarige €178,36 per maand.
 • Bestaat je gezin uit 3 personen, dan ontvang je per volwassene €171,99 en per minderjarige €142,57 per maand.
 • Bestaat je gezin uit 4 personen of meer, dan ontvang je per volwassene €150,45 en per minderjarige €124,97 per maand.
 • Je krijgt geen geld voor eten op het moment dat je in een gemeentelijke opvang verblijft waar het eten voor je wordt verzorgd.
 • Voor mensen die in een gastgezin verblijven, wordt de extra toelage op het leefgeld verlaagd. dit bedrag is €93 per maand voor zowel volwassenen, als minderjarigen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Accordion item is ingeklapt

Біженці з України можуть отримати необхідну медичну допомогу через свого лікаря загальної практики. Лікарі загальної практики можуть декларувати ці витрати за схемою субсидій на необхідну медичну допомогу незастрахованим. На жаль, стоматологічна допомога не відшкодовується з цієї банки. Як тільки ви починаєте працювати (а отже, маєте дохід) ви зобов’язані оформити основну страховку.

Gevluchte mensen uit Oekraïne kunnen noodzakelijke medische zorg krijgen via de huisarts. Huisartsen kunnen deze kosten declareren via de subsidieregeling medische noodzakelijke zorg onverzekerden. Tandzorg wordt helaas niet vergoed uit dit potje. Zodra u gaat werken (en dus een inkomen heeft) bent u verplicht een basisverzekering af te sluiten.