Ga naar de homepage

Tijdelijke opvang in voormalige Theresiaschool

Na onderzoek naar geschikte opvanglocaties heeft het college van burgemeester en wethouders de voormalige Theresiaschool in Kaatsheuvel aangewezen als tijdelijke opvanglocatie. Sinds 1 april 2022 verblijven de eerste Oekraïense vluchtelingen in het voormalige schoolgebouw. De duur van de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen is moeilijk in te schatten, maar is maximaal voor een periode van 2 jaar. 

Opvanglocatie Arbeid Adelt

Na onderzoek naar geschikte opvanglocaties heeft het college van burgemeester en wethouders Arbeid Adelt in De Moer aangewezen als tijdelijke opvanglocatie. Vanaf 1 november 2023 verwachten we de eerste Oekraïense vluchtelingen. De duur van de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen is moeilijk in te schatten, maar duurt in principe tot begin maart 2026. 

Wilt u hulp bieden?

Op dit moment hebben we vooral behoefte aan mensen die een rol willen spelen bij een goede vorm van dagbesteding. Denk hierbij aan sport en andere vormen van recreatie. Wilt u hier (bijvoorbeeld vanuit uw vereniging) een rol in spelen dan horen we dat uiteraard graag. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@loonopzand.nl.