Ga naar de homepage

Accordion item is ingeklapt

De gemeente geeft vier magazines uit met informatie over de crisisnoodopvang. De magazines worden huis-aan-huis bij alle inwoners bezorgd. Op deze pagina publiceren we de online versies.

Accordion item is ingeklapt

Op donderdagavond 4 januari 2024 is het raadsvoorstel over crisisnoodopvang voor maximaal 150 vluchtelingen aan de Dodenauweg in Kaatsheuvel aangenomen met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

Op donderdagavond 27 juni 2024 is de motie over de verlenging van de crisisnoodopvang aan de Dodenauweg in Kaatsheuvel aangenomen met 11 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

Hieronder vindt u de relevante stukken:

Accordion item is ingeklapt

Het college heeft op 3 januari ingestemd met onderstaande adviesnota. Het college heeft hierin besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen met drie genoemde beslispunten in te stemmen:

  1. Op het perceel achter de brandweerkazerne en het voormalige politiebureau aan de Dodenauweg in Kaatsheuvel voor de periode van maximaal zes maanden maximaal 150 vluchtelingen op te vangen in tijdelijke woonunits met centrale voorzieningen.
  2. In de eerste zes weken van de opvang de veiligheidsmaatregelen op te schalen en daarna te bezien of afschalen acceptabel is.
  3. Bij het COA aan te geven dat op deze locatie geen veiligelanders welkom zijn.

De adviesnota vindt u hier.

Als bijlagen bij de adviesnota horen het raadsvoorstel en de presentatie van de informatieavond.