Ga naar de homepage

Wij houden inwoners op de hoogte via de Duinkoerier, deze website en berichten op Facebook. Direct omwonenden informeren we wanneer nodig per brief. Deze brieven zijn ook altijd op deze website terug te lezen. Mocht de Duinkoerier onverhoopt een keer niet bezorgd zijn, kunt u via deze link de Duinkoerier ook online lezen.

Accordion item is ingeklapt

U vindt hier het uitgebreide persbericht. Voor persvragen stuurt u een mail naar pers@loonopzand.nl.

Accordion item is ingeklapt

De bewonersbrief leest u hier terug.

Accordion item is ingeklapt

De presentatie van de informatieavond op 2 januari vindt u hier.

Accordion item is ingeklapt

Zoals eerder aangeven nemen we de input van de informatieavond mee in de besluitvorming. Concreet betekent dit dat het college het volgende heeft meegenomen in het raadsbesluit:

1. Veiligheid 

In de eerste zes weken van de opvang schalen we de veiligheidsmaatregelen op, daarna bekijken we of afschalen acceptabel is. We zetten hiermee bij de start van de crisisnoodopvang meer veiligheidsmaatregelen in dan geadviseerd. We zetten vier beveiligers in op het terrein in plaats van de geadviseerde drie. Daarnaast rijden twee beveiligers en surveillance in de omgeving, op de route naar het centrum en in het centrum. Zij staan in direct contact met hun collega’s op de opvanglocatie zelf en kunnen daarom indien nodig snel schakelen. Op de locatie zelf is ook 24 uur per dag een locatiemanager aanwezig die altijd aanspreekbaar is. Ook de BOA’s van de gemeente vragen we extra aandacht te geven aan deze omgeving.  

2. Veiligelanders

Bij het COA geven we aan dat op deze locatie geen veiligelanders welkom zijn.

Accordion item is ingeklapt

Het college heeft op 3 januari ingestemd met onderstaande adviesnota. Het college heeft hierin besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen met drie genoemde beslispunten in te stemmen:

  1. Op het perceel achter de brandweerkazerne en het voormalige politiebureau aan de Dodenauweg in Kaatsheuvel voor de periode van maximaal zes maanden maximaal 150 vluchtelingen op te vangen in tijdelijke woonunits met centrale voorzieningen.
  2. In de eerste zes weken van de opvang de veiligheidsmaatregelen op te schalen en daarna te bezien of afschalen acceptabel is.
  3. Bij het COA aan te geven dat op deze locatie geen veiligelanders welkom zijn.

De adviesnota vindt u hier.

Als bijlagen bij de adviesnota horen het raadsvoorstel en de presentatie van de informatieavond.

Accordion item is ingeklapt

Het raadsvoorstel over crisisnoodopvang voor maximaal 150 vluchtelingen aan de Dodenauweg in Kaatsheuvel is aangenomen met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

Klik hier voor de stukken van de openbare raadsvergadering die heeft plaatsgevonden op donderdagavond 4 januari. 

Accordion item is ingeklapt

We merken dat de berichten over de crisisnoodopvang verschillende reacties oproepen bij mensen. Dat mag uiteraard. Ieders mening doet ertoe. We vinden dat iedereen mag reageren en dat er kritisch naar de gemeente of elkaar gereageerd mag worden. Maar racistische of discriminerende opmerkingen accepteren wij niet: niet naar asielzoekers, niet naar medewerkers van de gemeente Loon op Zand en niet naar onze eigen inwoners toe. Dit soort reacties verwijderen wij zonder waarschuwing.

Wij hopen dat iedereen zich aan deze fatsoensafspraken kan houden. Maar als blijkt dat dit toch te moeilijk is, zijn we genoodzaakt om een reactiestop in te stellen op Facebookberichten over de crisisnoodopvang. We hopen uiteraard dat dit niet nodig is, want wij vinden het ook waardevol om te weten wat iedereen denkt.

Houd het daarom met elkaar fatsoenlijk zodat iedereen kan blijven reageren. Laten we dat met elkaar op een normale manier doen.