Ga naar de homepage

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Zuidhollandsedijk 185, Kaatsheuvel

Datum:
Categorie(├źn): Omgevingsvergunningen

Kaatsheuvel

Zuidhollandsedijk 185, 5171 TM: het tijdelijk wijzigen van gebruik naar burgerwoning (20181337 verzonden 14-12-2018).

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dien dan, binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift in bij ons college. Tegelijkertijd kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.