Ga naar de homepage

Wekelijks neemt de gemeente besluiten. Deze besluiten publiceert de gemeente voor iedereen om te lezen, dit gebeurt op www.overheid.nl. U kunt zoeken op 'Loon op Zand’ en bekijken welke bekendmakingen er in een bepaalde periode waren. 

Accordion item is ingeklapt

U kunt ook op de hoogte blijven van de laatste besluiten door gebruik te maken van de e-mailservice van de overheid. Deze e-mailservice heet berichten over uw buurt.

Accordion item is ingeklapt

Als de gemeente Loon op Zand voornemens is haar vastgoed onderhands uit te geven, zal ze daarvan een kennisgeving publiceren, onderbouwd met de motivatie van de gemeente om een overeenkomst met de betreffende (markt)partij aan te gaan. Wij publiceren dit voornemen op de overheidswebsite officiële bekendmakingen.

 

Accordion item is ingeklapt

Bekendmakingen tussen 2014-2018 worden weergeven op de pagina archief. Bekendmakingen na 2018 kunt u inzien op overheid.nl.

Archief bekendmakingen