Ga naar de homepage

Wekelijks neemt de gemeente besluiten. Deze besluiten publiceert de gemeente voor iedereen om te lezen. Dit gebeurt via www.overheid.nl. U kunt ook op de hoogte blijven van de laatste besluiten door gebruik te maken van de e-mailservice van de overheid. Lukt het instellen van de e-mailservice niet? Neem dan contact met ons op via info@loonopzand.nl.