Ga naar de homepage

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure: Hoofdstraat 38, 38A en 38B, Kaatsheuvel

Datum:
Categorie(├źn): Omgevingsvergunningen

Kaatsheuvel

Hoofdstraat 38, 38A en 38B, 5171 DD: het wijzigen van de bestaande dakkapel en het realiseren van een dakterras (20181313 verzonden 14-12-2018).

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dien dan, binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift in bij ons college. Tegelijkertijd kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.