Ga naar de homepage

Vergunningen en ontheffingen

Datum:
Categorie(ën): Vergunningen & ontheffingen

Vergunningen en ontheffingen APV

  • Brood- en Banketbakkerij Kuis – standplaatsvergunning voor verkoop oliebollen, 30 en 31 december 2018 – Marktstraat 27

Drank- en Horecawet

  • Bijzonder Bruisend – ontheffing artikel 35 drank- en horecawet op 3 maart 2019 – Anton Pieckplein

 

Bezwaar

 Bent u het niet eens met een besluit? U kunt hier bezwaar tegen maken. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van bekendmaking. Het bezwaarschrift  schorst het besluit niet op.  Is er sprake is van een spoedeisend belang?  U kunt gelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:  De voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht,  Postbus 90006,  4800 PA Breda. 

Ter inzage

Voor het maken van een afspraak om de vergunning in te zien of om informatie kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0416- 289 111.