Ga naar de homepage

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. U regelt erkenning van een kind gratis in het gemeentehuis. Heeft u beiden de Nederlandse nationaliteit kunt u digitaal een afspraak maken.

Afspraak maken erkenning kind

Heeft u beiden of één van u beiden niet de Nederlandse nationaliteit maak dan telefonisch een afspraak via 0416 - 289111.

Accordion item is ingeklapt

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

 • Uw kind krijgt wederzijds erfrecht
 • Er ontstaat een onderhoudsplicht tussen u en uw kind
 • Uw kind kan uw achternaam krijgen

Als erkenner moet u aan een paar wettelijke eisen voldoen:

 • U bent 16 jaar of ouder
 • U bent geen bloedverwant van de moeder
 • (als uw kind 12 jaar of ouder is) U heeft toestemming van het kind
 • U heeft toestemming van de moeder

Bij de afspraak moeten de erkenner en biologische moeder aanwezig zijn.

Accordion item is ingeklapt

Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van erkenner en moeder.

Accordion item is ingeklapt
 • Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen.
 • Let op: vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk om te kiezen voor een combinatie van de achternamen van ouders als achternaam voor hun kind. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.
 • U maakt de keuze eenmalig en deze geldt dan voor alle kinderen die uit deze relatie worden geboren.
 • Maakt u geen keuze, dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.
 • Is één of beide ouders niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit? Dan kunnen er afwijkende regels gelden. Informeer hiervoor bij  het gemeentehuis via info@loonopzand.nl of 0416 - 289111.

Accordion item is ingeklapt
 • U kunt uw kind al erkennen vóór het geboren is. Dit wordt erkenning ongeboren vrucht genoemd.
 • Zo bent u meteen officieel vader/duomoeder  van uw kind.
 • Komen er daarna nog meer kinderen? Voor deze kinderen heeft u een aparte erkenning nodig.

Accordion item is ingeklapt

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan.

 • Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven.
 • Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven.
 • Vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen.

Accordion item is ingeklapt

Tot 1 januari 2023 is er alleen automatisch gezamenlijk gezag als kinderen binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren. Ouders die niet gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, moeten het gezamenlijk gezag zelf regelen bij de rechtbank. Zij kunnen dit (digitaal) aanvragen bij de griffier van de rechtbank.

Vanaf 1 januari 2023 is de wet gewijzigd; gezamenlijk gezag door erkenning

Ongehuwde en niet geregistreerde ouders ervaren het vaak als een drempel om zelf het gezamenlijk gezag te regelen. Dit heeft als risico dat het gezamenlijk gezag niet wordt aangevraagd. De overheid vindt het belangrijk dat het verkrijgen van gezamenlijk gezag zo laagdrempelig mogelijk wordt georganiseerd.

Daarom is per 1 januari 2023 de wet gewijzigd. In de wet is vastgelegd dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij het erkennen van hun kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Voor kinderen die erkend zijn voor 1 januari 2023 verandert er niets door de wetswijziging. Zij vallen nog onder de oude wetgeving. Dat betekent dat ouders het gezamenlijk gezag alsnog apart moeten regelen. Dit kan via het Digitale loket Rechtspraak

Accordion item is ingeklapt

Erkenning van een kind is gratis.